Taxeringsvärdet för småhus

Genomsnittligt totalt taxeringsvärde småhus, tkr. Taxeringen avser småhus som är helårsbostad för 1-2 familjer.