M störst bland årets förstagångsväljare

NYHETER

– men bland de som får rösta 2010 vinner s

Partisympatierna skiljer sig en del mellan olika årskullar.

Det borgerliga blocket är störst bland förstagångsväljarna i årets val, men bland de som får rösta första gången 2010 är s-v-mp större.

I båda fallen kan dock Sverigedemokraterna och Piratpartiet komma att få vågmästarroller.

I Ungt val undersökning har unga i åldrarna 15-21 år kunnat svara på vilket parti de skulle vilja rösta på.

Sammantaget är moderaterna det största partiet, med 21,7% av rösterna, medan socialdemokraterna hamnar på en andraplats med 20,8%.

I gruppen förstagångsväljare i årets val är gapet något större – m får 23,4% och s 19,8%. Bland undersökningens yngre deltagare är förhållandena omvända, s är störst med 21,8%

Samma tendens gäller de politiska blocken. Hos årets förstagångsväljare får den borgerliga alliansen – minus kristdemokraterna som inte klarar fyraprocentsspärren – 37,3% och s-v-mp får 34,9%. Bland förstagångsväljarna 2010 är s-v-mp störst, med 38%, och de borgerliga för nöja sig med 33,1%.

Men inget av blocken kan regera ensamt. I båda dessa hypotetiska scenarion får Sverigedemokraterna, med cirka 12%, och Piratpartiet, cirka 5%, vågmästarroller,

Går åt höger

Statsvetaren Henrik Oscarsson forskar på väljarbeteende.

– Det vi har kunnat se den senaste tiden är att vänstervågen bland unga har brutits. Förra hösten var första gången på länge som andelen som sa sig vara höger ökade, säger han.

Man brukar även tala om en viss förskjutning av sympatierna i takt med åldrandet.

– Folk tenderar att rösta lite mer åt höger när de blir äldre. I Ungt vals undersökning är ju inte åldersskillnaderna så stora, däremot kan det vara så att den yngre gruppen röstar mer som sina föräldrar. Och bland svenskar i allmänhet är socialdemokraterna det största partiet, säger Henrik Oscarsson.

Förstagångsväljare 2006

Förstagångsväljare 2010

Läs mer

Anders Thoresson ([email protected])