Fortsatt jakt på fildelare

NYHETER

Datainspektionen tillåter tidsbegränsad spaning

Datainspektionen har gett branschorganisationerna Antipiratbyrån och Ifpi klartecken att fortsätta jaga fildelare.

De får ett tidsbegränsat tillstånd att samla in IP-nummer till personer som sprider filmer och musik på nätet.

Film- och dataspelsbranschens vakthund Antipiratbyrån hann göra 150 polisanmälningar som byggde på insamlade IP-nummer innan Datainspektionen satte stopp för verksamheten i somras med hänvisning till att det var ett brott mot personuppgiftslagen, PUL.

Antipiratbyrån och musikbranschens motsvarighet Ifpi begärde undantag från lagen och på torsdagen kom beskedet att ett sådant beviljats. I praktiken betyder det att organisationerna återigen kan ge sig ut på Internet och se vilka IP-nummer som förekommer i de olika fildelningsprogrammen. Datainspektionen grundar sitt beslut på att fildelarna frivilligt lämnar ut uppgifterna.

Hänger ut frivilligt

– Man kan säga att de hängt ut uppgifterna på en skyltsida som vem som helst kan ta del av och i den meningen är det inte känsliga uppgifter, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Datainspektionen påpekar i sitt beslut att det finns risk för att oskyldiga kan komma att pekas ut. Det är till exempel möjligt för en utomstående att använda ett okrypterat trådlöst nätverk som i dag finns i många hem och utnyttja någon annans internetuppkoppling. Inspektionen förutsätter därför att Antipiratbyrån och Ifpi i ett första steg varnar innehavaren av IP-numret.

– De exempel jag har sett på sådana varningsbrev säger inte att ”du har begått en olaglig handling, utan snarare ”är du medveten om att det pågår en olaglig fildelning från den här adressen?”, säger Göran Gräslund.

Tidsbegränsade

Ett problem i det sammanhanget är att de svenska internetoperatörerna är ovilliga att lämna ut namn och adresser utan en direkt begäran från polisen. Det är fullt möjligt att varningar från Antipiratbyrån eller Ifpi aldrig når den utpekade internetanvändaren, vilket bland annat var fallet med den 28-årige Västeråsbon som stod inför rätta tidigare i veckan.

Undantagen från PUL är tidsbegränsade och Datainspektionen kommer att övervaka verksamheten noga.

Björn Ewenfeldt/TT