Fågelvirus kryper inpå Sverige

Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON/SCANPIX
Fågelviruset finns troligen redan i Sverige, uppger en fågelvirusexpert. Här syns fiskmåsar, svanar och änder i vattnet på Skånska sydkusten mellan Trelleborg och Ystad.
NYHETER

I spåren av fågelvirusets snabba spridning följde på onsdagen krismöten och extra skyddsåtgärder i Afrika och i Europa – även i Sverige.

Och möjligen är smittan redan i landet.

– Viruset finns sannolikt redan i Sverige. Det är nog bara en tidsfråga innan vi hittar en död svan eller liknande här, säger fågelvirusexperten Björn Olsen vid Högskolan i Kalmar, till TT.

På onsdagen bekräftades att döda svanar som hittats vid tyska ön Rügen i Östersjön bar på den farliga varianten av fågelvirus, H5N1. Därmed är viruset bekräftat bara ett tiotal mil från svenska kusten.

Svenska Jordbruksverket skred genast till verket. Från och med onsdagen måste alla höns, kalkoner och andra tamfåglar – även i små fågelbesättningar – hållas inomhus, eller vattnas och matas under tak.

Dessutom tidigareläggs provtagningarna på Öland, i Skåne och vid Hornborgasjön på flyttfåglar. De brukar börja i mars, men nu sätts de i gång ”vilken dag som helst”, uppger Olsen.

Tre EU-länder

Jordbruksverkets experter deltog på onsdagen i ett EU-möte i Bryssel. Där avhandlades det alltmer hotfulla läget. Men inga beslut togs till vidare om ytterligare skärning av EU:s regler.

Fynden av H5N1 vid Rügen antyder att viruset redan kan vara etablerat i Östersjöregionen. Robert ter Horst, smittskyddschef på Jordbruksverket, ser dock inga behov av ännu mer skärpta svenska regler. Viruset har inte faktiskt hittats i landet.

– Men om den finns i landet måste vi inrätta skydds- och övervakningszoner och intensifiera provtagningen.

Branschorganisationen Svensk Fågel säger att djuren ändå hålls inomhus så här års.

– För kycklingbranschen innebär det inga ändrade restriktioner, säger vd Maria Donis till TT.

Också Norge inför skyddsåtgärder. Med Tyskland har nu tre, tidigare Italien och Grekland, EU-länder drabbats av H5N1. Vidare misstänks smitta i Österrike och Slovenien.

Ekonomisk slag

EU är tredje största exportör av fjäderfä i världen. Utbrott av virus kan få till följd att alla fåglar och hönsägg i området måste förstöras. Smittans nu vindsnabba spridning kan ge tunga ekonomiska slag.

Tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern upprättar en tio kilometer bred övervakningszon samt en tre kilometers skyddszon runt fyndplatsen vid Rügen.

I skyddszonen ska fjäderfä hållas inomhus och får bara förflyttas till slakt. I zonerna förbjuds fågeljakt och hälsoläget för anställda i fågelnäringen ska kontrolleras noga.

I Nigeria, första drabbade afrikanska land, har 140000 höns avlivats. Flera västafrikanska länder förbjuder nu import av fåglar.

Fågelinfluensa orsakad av H5N1 har krävt drygt 90 människoliv i Asien, Turkiet och norra Irak. Ännu finns inga tecken på att viruset muterat så att det kan smitta från människa till människa.

Måste köpas

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist ser allvarligt på uppgifterna om smitta i Östersjön. Hon tycker dock inte svenskarna behöver oroas allt för mycket.

– I huvudsak är det ett veterinärt problem, säger hon till TT.

Men om en världsepidemi av influensa bryter ut finns i dag symptomhämmande medicin åt cirka en miljon svenskar. Vidare har regeringen bestämt att en vaccinfabrik ska finnas i Sverige 2010. Men fram till dess måste vaccin köpas på internationella marknaden.

– Om den bryter ut i morgon finns det ingen väg att ta fram vaccin i Sverige, säger Lars Rekke, generaldirektör för Luftfartsverket och regeringens förhandlare för att säkra vaccinproduktion.

Så skyddar du dig

Läs mer:

TT