Uppdelning kan öppna upp i asylstrid

Foto: Javier Fergo/AP/TT
Hur och var asylsökande ska tas emot i EU skapar fortfarande stor oenighet mellan medlemsländerna. Arkivfoto.

avTT

NYHETER

I 2,5 år har EU-länderna varit envist oeniga om sin framtida asylpolitik.

Kanske kan det lätta nu sedan EU-kommissionen tröttnat på striderna och föreslagit att länderna åtminstone säger ja till de delar som man grälat mindre om.

– Jag ser fram emot dagens diskussion och hoppas att inspelet från kommissionen ska leda frågan framåt och att man når en gemensam insikt om att vi måste komma till ett beslut, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S) på väg in till dagens ministermöte i Bryssel.

Helst vill dock Sverige att alla de sju förslag som ingår i paketet godkänns på samma gång.

– Vi ser gärna att man tar alla akterna tillsammans i ett samlat paket för att vi vill vara säkra på att vi får ett beslut om en reformerad Dublinförordning där man tar ett solidariskt ansvar. Men i det låsta läget som vi är nu har vi sagt att vi är beredda att kompromissa, säger Fritzon.

I dag väntar emellertid endast en kvartslång lägesrapport och därefter en lunchdiskussion, utan konkreta förslag på bordet.

ARTIKELN HANDLAR OM