Här är huvudpunkterna i brexitavtalet

avTT

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN/ NTB SCANPIX
Theresa May.

De hårdföra brittiska brexitförespråkarna har många punkter att uppröras över i det utkast till utträdelseavtal som Storbritannien och EU förhandlat fram.

Här är de centrala delarna av förslaget:

Storbritannien lämnar EU 29 mars 2018, men stannar kvar i EU:s tullunion och inre marknad under en övergångsperiod till december 2020, medan parterna mejslar ut ett nytt handelsavtal.

Övergångsperioden kan genom gemensam överenskommelse förlängas om det görs före 1 juli 2020. Fortfarande återstår dock att lösa frågan om hur länge övergångsperioden kan förlängas – i avtalet står det endast "till den 31 december 20XX".

• EU och Storbritannien ska i framtiden ha ett "ambitiöst" och "nära förhållande" i fråga om handel även efter skilsmässan.

• EU och Storbritannien ska enligt avtalet "anstränga sig så mycket de kan" för att den kontroversiella frågan om gränsen mellan Irland och Nordirland ska vara löst innan slutet av övergångsperioden.

I avtalet ingår även den nödlösning – backstop i brexitterminologin – som ska träda i kraft vid slutet av övergångsperioden om parterna ännu inte har kommit överens om något annat.

Nödlösningen innebär att hela Storbritannien, inklusive Nordirland, stannar i EU:s tullunion och den inre marknaden (fiskeriprodukter undantagna), för att undvika en skarp gräns mellan Nordirland och Irland.

• Frågor inom utträdelseavtalet ska hanteras i en gemensam kommitté, med företrädare för den brittiska regeringen och EU. Ovan den ska dessutom finnas en särskild skiljedomspanel som ska hantera tvister.

Den fria rörligheten gäller inte längre Storbritannien. Men EU-medborgare som bott i Storbritannien och britter som bott i EU i fem sammanhängande år har rätt att stanna permanent och behandlas på samma sätt som medborgare, med vissa begränsningar.

• Korttidsturism ska kunna ske utan visum.

• Storbritanniens finanscentrum får minskad tillgång till EU:s marknad, liknande den som USA och Japan har i dag.

• Landet lämnar EU:s fiskeripolitik, men fortsätter att arbeta nära EU när det gäller fiskerirättigheter.

Källa: BBC, EU-kommissionen, Storbritanniens permanenta representation i EU.

ARTIKELN HANDLAR OM