Mindre barngrupper med bidrag och riktmärken

avTT

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bidrag och riktmärken har påverkat ambitionen att minska barngruppernas storlek i förskolan. Arkivbild.

Barngruppernas storlek i förskolan har minskat något sedan 2014. Den genomsnittliga barngruppen i förskolan bestod då av 16,9 barn. 2017 hade den minskat till 15,3 barn, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.

77 procent av kommunerna och ansvariga för fristående förskolor anser att det statliga bidraget för att minska barngruppernas storlek har påverkat deras ambitioner att göra barngrupperna mindre. Drygt hälften anser att Skolverkets riktmärken för gruppstorleken påverkar, enligt en utvärdering som verket gjort.

Skolverket har sedan 2015, på regeringens uppdrag, betalar ut årliga statsbidrag för att kommuner och enskilda huvudmän ska minska barngruppernas storlek. Totalt har Skolverket betala ut 828 miljoner kronor per bidragsår.

ARTIKELN HANDLAR OM