”Det går inte att sopa under mattan”

1 av 4

avHelena Trus

NYHETER

Efter Aftonbladets rapportering av antisemitiska kränkningar i skolan har ansvariga politiker satt hård press på skolan.

Men inte tillräckligt, enligt oppositionsborgarrådet som riktar skarp kritik:

– Det går inte att sopa under mattan och hoppas på att kränkningarna ska gå över, säger Lotta Edholm (L), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Aftonbladet har granskat den växande antisemitismen i Sverige. Flera skolelever vittnar om antisemitiska kränkningar och hot på skoltid, på tre olika skolor i Stockholms innerstad.

Efter Aftonbladets publicering om den 15-åriga högstadieeleven i slutet på januari, som vittnade om antisemitiskt hot och hat, har ansvariga politiker nu satt press på skolan. Bland annat ska Forum för levande historia, en myndighet under Kulturdepartementet, tillsammans med skolan uträtta en plan för att förebygga och förhindra antisemitism och kränkande behandling.

– Vi har hanterat det med kraft. Det har hanterats på olika sätt på skolan och det görs på ett ambitiöst sätt, säger Olle Burell, skolborgarråd i Stockholms stad (S).

Skolan har en så kallad judisk profil, vilket innebär att de ska ha en judisk klass i varje årskurs.

– Judiska församlingen gav också en signal att glöden kring de judiska klasserna på skolan hade falnat och då tog vi kontakt med skolan från politiskt håll. De har lyssnat på kritiken och haft dialog med judiska företrädare. 

Rektorn på den berörda skolan har tidigare inte velat kommentera 15-åringens berättelse eller problemen på skolan.

– Jag har inte möjlighet, min kalender är helt full. Jag har inte tid att sätta mig in ärendet alls nu, sa hon då.

När Aftonbladet söker henne för den här artikeln avstår hon återigen från att kommentera.

”Jag känner stor sorg att skolan låtit det ske”

I dag publicerar Aftonbladet ytterligare vittnesmål från en 13-årig skolpojke om antisemitiska kränkningar på en skola i Stockholms innerstad. Efter flera påtryckningar från pojkens mamma, anmälde skolan en händelse till kommunen i maj förra året.

Trots att kränkningarna pågått under ett år.

– Det är vuxnas och skolans skyldighet att förklara vad Hitler stod för och vad nazism och antisemitism är. Jag känner en stor sorg att skolan låtit det här ske, säger pojkens mamma som vill vara anonym.

Skolan utger sig för att ha rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. ”All personal på skolan är skyldig att vara observanta på hur barn och elever uppför sig mot varandra om omgående rapportera...”. Personal är också skyldig att utreda och anmäla till rektorn, vilket skolan gjorde först i maj förra året.

Skolborgarrådet ser allvarligt på det som har hänt.

– Jag blir extremt upprörd och bestört när du låter mig ta del av de här uppgifterna. Det är helt oacceptabelt och väcker en del frågor. Antisemitiska trakasserier är extremt allvarligt eftersom det finns så tydliga kopplingar till en våldsbejakande ideologi och en historia som hela vårt samhälle ständigt måste jobba för att upplysa om, säger Olle Burell.

Oppositionen: ”Går inte att sopa under mattan”

Efter Aftonbladets artiklar hör oppositionsborgarrådet av sig, för att rikta skarp kritik mot sittande politiker.

– Det är synnerligen allvarligt. Det räcker inte med att fördöma vad som hänt, utan utbildningsförvaltningen måste nu gå till botten med fallet, vilka åtgärder man vidtagit och vad man misslyckats med – och hur man nu hjälper den elev som utsatts, säger Lotta Edholm (L), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Hon tycker att det saknas en handling framåt för att skydda judiska elever.

– Vi vet att antisemitismen ökar i vårt samhälle, och det är helt oacceptabelt att elever i våra skolor utsätts för antisemitistiskt hat på skoltid. Skolan måste ta i med hårdhandskarna omedelbart i sådana här fall, det går inte att sopa under mattan och hoppas på att kränkningarna ska gå över, säger hon.

Det här är förintelsen 00:37
ARTIKELN HANDLAR OM