Polis och åklagare förfalskade bevis

NYHETER

Film från EU-toppmötet var manipulerad hävdar Uppdrag granskning i SVT

Polis och åklagare har manipulerat bevismaterialet kring händelserna vid Vasaplatsen i Göteborg under EU-toppmötet.

Filmen visades i SVT:s Uppdrag granskning under tisdagskvällen.

– Det är bevisförvanskning och brottsligt, säger Christian Diesen, docent i civilrätt till Aftonbladets nätupplaga.

Samhällsprogrammet Uppdrag granskning visade under tisdagen ett reportage om att Göteborgspolisen förvanskat bevismaterial. Ett antal filmer visar enligt poliser och åklagare vad som hände vid Vasaplatsen i Göteborg under EU-toppmötet. Journalisten Janne Josefsson och filmaren Hannes Råstam påstår i reportaget att filmerna ändrats i efterhand.

– Det är helt sjukt. Man tar scener som inte hör hemma i det faktiska förloppet och lägger till för att skapa en hotbild gentemot poliserna, en hotbild som inte förelåg. Det gör man genom en klippteknik som omfattar både bild och ljud, säger Christian Diesen, docent i processrätt.

”Talkörer från senare tillfälle”

På andra filmbilder framgår det att folkmassan flyr när poliserna skjuter varningsskott och att 19-åringen ensam håller sig kvar. De talkörer man hör är enligt programmakarna hämtade från ett senare tillfälle, när 19-åringen ligger skadad på marken.

Enligt Janne Josefsson har tv-teamet kontrollerat ursprungsfilmerna och någon talkör finns inte där den kommit att hamna i polisfilmen.

- Jag måste gå tillbaka till början av 50-talet och Haijby-affären för att hitta något motsvarande. Då fabricerade man bevis för att lägga misstankar på en person och fria en annan, rättsordningen hjälpte aktivt till för att skydda ett statsråd, säger Christian Diesen.

Skjuten i magen

Den omdiskuterade filmen sammanställde åklagarsidan inför rättegången mot den då 19-årige göteborgare som blev skjuten i magen av polisen på Vasaplatsen fredagen den 15 juni. Göteborgaren, vars stenkastning visats i tv över hela världen, dömdes till åtta månaders fängelse för bland annat våldsamt upplopp.

Syftet med manipulationen är enligt Diesen att visa att polisernas nödvärnsinvändning håller. Man vill visa att situationen var hotfull och därmed legitimera en nedläggning av förundersökningen.

”Brottsligt och oproffsigt”

- Det är brottsligt och det är enormt oproffsigt. Förtroendet för polisen går ju i botten och det får politiska konsekvenser. Ungdomar som är oppositionella får bekräftat att svenska poliser kan man inte lita på i något avseende, säger Christian Diesen.

I programmet låter man professor Göran du Rees vid Högskolan för foto och film titta på materialet.

– Det är tydligt att det är pålagt ett ljud som inte tillhör originalet. Som åskådare kan man inte värja sig, ljudet går in emotionellt, säger han i reportaget.

”En ren dramatisering”

- Det här är ju en ren dramatisering jämfört med när man ser originalet, där finns en stillhet. Och ljudet är det mest förrädiska i en film, säger han också.

På ett annat ställe i åklagarens film har man enligt reportaget klippt in en filmsekvens på fel plats. När folkmassan efter polisernas varningsskott flyr finns endast 19-åringen kvar.

– När det blir tomt framför poliserna väljer åklagaren bilder från andra ställen. Det dyker plötsligt upp bilder på massor av maskerade stenkastare, hävdar Janne Josefsson.

De bilderna är enligt programmakarna tagna en bit därifrån. Klippet är gjort så att tittaren tror att det handlar om samma ställe.

– Det här är ju ren manipulering, säger Göran du Rees.

- Om polis och åklagare använder film på det här sättet är det ett mycket allvarligt hot mot rättssamhället.

Diesen anser att de nya uppgifterna föranleder kraftfulla åtgärder.

”Den skyldige måste straffas”

- För det första måste den som gjort sig skyldig till förvanskningen straffas. Sedan måste utredningen om beskjutningarna av Hannes Vestberg slutföras på ett objektivt sätt, kanske riksåklagaren måste gå in. Konsekvenserna av detta bör inte förringas. De blir oerhörda på många sätt, säger Christian Diesen.

Biträdande chefsåklagare Bengt Landahl som ledde förundersökningen har litat totalt på poliserna.

– Han har gått i god för detta och talat om det i tjugo minuter i rätten som en ärlig version när det var en förfalskning. Han ligger mycket illa till nu, säger Christian Diesen.

Biträdande chefsåklagare Bengt Landahl har inte kunnat nås för en kommentar. Inte heller Göteborgspolisen ville under tisdagskvällen ge någon kommentar.

Annika Sohlander, TT