En skamfläck för Sudan – men inte den enda

NYHETER

Sharialagar ökar risken att landet delas

Det är något stenåldersmässigt primitivt över scenerna där en kvinna piskas offentligt medan polisen skrattar.

Rättsskipningen i Sudan tål inte att synas i dagsljus.

Sharialagarna kan snart dela landet i två.

Sudan spelar i samma liga som Somalia, Saudiarabien och Afghanistan under talibanerna. En totalitär stat som helt saknar kontakt med moderna rättsprinciper. Sharialagarna tillämpas enligt en ålderdomlig tolkning som bryter totalt mot vartenda internationellt avtal om mänskliga fri- och rättigheter som antagits de senaste 50 åren.

Till och med personer på ledande befattningar i Sudan inser att rättskipningen inte tål en internationell granskning. Därför har de varit snabba med att hävda att spöstraffet inte utfördes på ett korrekt sätt. Det besvärande är att vad som sker så gott som dagligen på olika platser i de norra delarna av landet plötsligt når offentlighetens ljus.

Märk väl att ingen befattningshavare tar avstånd från straffet som sådant.

Kvinnorna visar mod

Däremot visar de kvinnor som offentligt protesterat mot spåstraffet prov på stort mod. Åsiktsfrihet är en av många friheter som inte gäller i Sudan.

Vad betraktaren bevittnar på filmen är inget annat är ren offentlig misshandel. Två poliser piskar en kvinna som omväxlande står på knä eller ligger hjälplös på marken. Pisksnärtarna landar överallt. I ansiktet, på benen, på ryggen.

Enligt uppgift är hennes brott att hon bär byxor under sin traditionella, löst sittande klädsel. Förbjudet och straffbart med spöstraff.

Scenerna är en skam för Sudan. Men inte den enda.

Presidenten åtalad

Landets president Omar al-Bashir är sedan drygt ett år tillbaka åtalad av den internationella brottmålsdomstolen i Haag för krigsförbrytelser. Hans regering anses ligga bakom den etniska rensningen av civilbefolkningen i området Darfur där 300 000 människor har dödats.

Han har styrt landet med järnhand sedan 1989. Tidigare i år blev han omvald i ett fuskval där han till slut var ende kandidaten.

Bashir är känd för sitt häftiga humör. När utländska valobservatörer ifrågasatte hur valet sköttes hotade han att kasta ut dem med orden "Vi ska skära av deras fingrar och mosa dem under våra skor".

I januari är det dags för val igen. Den här gången riskerar landet att delas på grund av al-Bashirs stränga islamistiska styre. Befolkningen i den södra änden av landet är kristna och inte förtjusta i Bashirs sharialagar.

Ettusen flyr – per dag

Senaste tiden har de kristna bosatta i huvudstaden Khartoum börjat fly i stora skaror. Rädda för att bli förföljda om landet delas och oroliga att islamisterna ska dra åt tumskruvarna även när det gäller musik och andra friheter. FN räknar med tusen flyktingar om dagen.

Röstar sydsidan för att bilda en egen stat är risken uppenbar att det gamla inbördeskriget mellan norra och södra Sudan åter blossar upp. Mycket av Sudans oljerikedomar finns i de södra delarna. Fredsavtalet skrevs under så nyligen som 2005 efter 21 år av krig. Folkomröstningen 2011 var en del av det avtalet.

Bashir har alltid slagits för ett enat Sudan där den norra delen under hans kontroll har mest att säga till om.

Nu kan spöstraffet omintetgöra hans dröm.