Valet 2010

Du har fel fakta, Maud

Av: 

Camilla Sundell

NYHETER

Maud Olofsson fastnar i Aftonbladets Lögndetektor

Näringslivsminister Maud Olofsson påstår att det är 100 000 fler sysselsatta nu jämfört med när regeringen tillträdde 2006.

Men Aftonbladets lögndetektor visar att utspelet är falskt.

Maud Olofsson (C) blev utfrågad om den ökade arbetslösheten i partiledarutfrågningen i ”Gomorron Sverige” den 28 maj.

Näringslivsministern hävdade att sysselsättningen är högre än när Alliansen tillträdde i oktober 2006.

– Sysselsättningen är högre, det är 100 000 fler sysselsatta nu än när vi tillträdde, trots finanskris, sa Maud Olofsson till SVT.

Tillträdde i oktober

Antalet sysselsätta beräknas sedan 1959 av Statistiska Centralbyrån i Arbetskraftsundersökningen, AKU. Undersökningarna genomförs varje månad med hjälp av en enkätstudie.

Reinfeldts regering tillträdde 6 oktober 2006.

Enligt AKU hade 4 477 200 personer mellan 15 till 74 år sysselssättning i oktober 2006.

Den senaste AKU-undersökningen genomfördes i april 2010, då hade 4 465 400 personer sysselsättning.

SCB:s undersökningar visar därmed att 11 800 färre har sysselsättning i april 2010 jämfört med i oktober 2006 då Alliansen tillträdde. Det är 111 800 färre än vad Maud Olofsson påstår i Gomorron Sverige.

Variationer

Statistiken i AKU går även att få säsongsrensat, där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Enligt AKU hade 4 487 900 personer mellan 15 till 74 år sysselssättning i oktober 2006.

I undersökningen från april 2010 hade 4 511 500 personer sysselsättning.

23 600 fler har sysselsättning i april 2010 jämfört med i oktober 2006. Det är 76 400 färre än vad Maud Olofsson påstår i intervjun.

Kvartalsvis

För att komma upp i Maud Olofssons siffror kan vi titta kvartalsvis.

4 309 600 personer mellan 15 till 74 år hade sysselsättning under det första kvartalet 2006.

Motsvarande period 2010 var antalet personer med sysselsättning 4 433 500.

Det är 123 900 fler 2010 jämfört med 2006.

Men Reinfeldts regering tillträdde inte under det första kvartalet, utan först under en skifteskonselj på slottet den 6 oktober. Alltså under det fjärde kvartalet.

Då hade 4 452 000 personer mellan 15 till 74 år sysselsättning. Vilket är är 18 500 fler än under det första kvartalet 2010.

Med andra ord är det 81 500 färre än vad Maud Olofsson påstår i intervjun i SVT.

Befolkningsmängd

Samtidigt har befolkningsmängden ökat med 308 897 personer sedan 2006 visar SCB:s statistik. Om man jämför hur stor del av befolkningen som har sysselsättning är det färre idag jämfört med i oktober 2006.

Då hade 66,3 procent av befolkningen sysselsättning.

Motsvarande siffra i april 2010 är 63,7 procent.

Det är 2,6 procent färre jämfört med när Alliansen tillträdde.

Den säsongsrensade statistiken, där variationer normala för säsongen har rensats bort, för samma månader visar på samma sak.

66,5 procent av befolkningen hade sysselsättning i oktober 2006.

Motsvarande procent för april 2010 är 64,4.

Det är 2,1 procent färre jämfört med när Alliansen tillträdde.

Maud Olofssons utspel är därmed falskt enligt Aftonbladets Lögndetektor.

Fotnot: AKU-undersökningen för maj 2010 släpps 17 juni.

ANNONS EXTERN LÄNK

BLACK FRIDAY: Massor av rea på populär elektronik. Robotdamssugare, hörlurar, TV. Passa på att köp innan de tar slut

Webhallen

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2010