De rödgröna tror att alliansen vinner valet

avJessica Balksjö

Vad betyder resultatet?

Foto: ulf höjer, urban andersson

Lena Mellin, politisk kommentator, Aftonbladet:

Vad skulle kunna vara förklaringen till att väljarna tror att alliansen kommer att vinna valet?

– Därför att de leder mätningarna och inte har gjort bort sig under de här fyra åren. Jag tror också att Anders Borg är väldigt viktig. Han har förtroende i alla läger.

Hur har alliansen lyckats/de rödgröna misslyckats?

– Det här handlar om ett förtroende som alliansen har byggt upp under hela mandatperioden, det är ingenting som kommer under valrörelsen. De rödgrönas start blev väldigt trög och trots att de har lett mätningarna ända fram till i våras så saknas det grundmurade förtroendet. Många retar också upp sig på Mona Sahlin. Jag tror att det spelar in att hon är kvinna, det kan jag inte komma ifrån. Hon har varit med så länge och står inte för det nya och spännande.

Vad betyder det för valresultatet att de rödgröna väljarna inte tror på det egna blocket?

– Jag tror inte att man byter block. Har man bestämt sig för att rösta på de rödgröna så röstar man inte på alliansen. Däremot så växer sofflocket när man tror att man ändå vet hur det kommer att sluta.

Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet:

Vad skulle kunna vara förklaringen till att väljarna tror att alliansen kommer att vinna valet?

– Alla opinionsundersökningar visar på en övervikt för alliansen. Jag tror att det är huvudkällan. När motsvarande mätningar i våras visade att de rödgröna ledde så trodde de flesta att de rödgröna skulle vinna valet. Den andra faktorn är att det finns en korrelation med önsketänkande. Det är alltså både en effekt av ett önsketänkande, en förhoppning, och att man känner till hur stämningsläget är i landet.

Hur har alliansen lyckats/de rödgröna misslyckats?

– Det avstår jag ifrån att svara på.

Vad betyder det för valresultatet att de rödgröna väljarna inte tror på det egna blocket?

– Alla rödgröna tror ju inte att alliansen kommer att vinna. Det är en delad opinion. Man kan säga att de inte är lika övertygade längre. Men självklart är det lättare när det blåser medvind än motvind. Om man tror att man ska vinna ger det lite extra kraft som stimulerar valdeltagandet och

Patrik Westander, pr-konsult:

Vad skulle kunna vara förklaringen till att väljarna tror att alliansen kommer att vinna valet?

– Medierna rapporterar nästan dagligen om nya opinionsmätningar som ger ett entydigt besked om att alliansen nu har ett övertag. Det innebär att medierna fokuserar på de rödgrönas och speciellt Socialdemokraternas motgångar. Framgång och motgång blir självförstärkande genom mediernas rapportering. Allt detta påverkar väljarnas uppfattning i frågan om vilka som kommer att vinna valet.

Hur har alliansen lyckats/de rödgröna misslyckats?

– Alliansen har lyckats behålla väljarnas förtroende för jobbpolitiken, valets viktigaste fråga, trots den mycket höga arbetslösheten. Regeringen har mycket skickligt trummat in en beskrivning av de rödgröna som skattehöjare. Statsministern och finansministern har lyckats få till en diskussion om de skadliga effekterna på ekonomin, jobben och hushållens köpkraft av höjda skatter.

Vad betyder det för valresultatet att väljarna inte tror på det egna blocket?

– De lättrörliga väljare som inte är så politiskt intresserade tillhör hellre det ”vinnande laget”. Ett parti som det gått bra för i opinionsmätningarna får därmed fler väljare på valdagen. Dessutom får ett parti som seglar i medial och opinionsmässig medvind bra självförtroende. Framgångspartiet har lättare att mobilisera sina medlemmar och genomför en bättre valrörelse.

ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2010