Breda brandgator utan garantier

Av:  TT

En skogsmaskin anlägger en brandgata i det branddrabbade området runt Färila.
En skogsmaskin anlägger en brandgata i det branddrabbade området runt Färila.
Danskt tältläger vid Lassekrog.
Danskt tältläger vid Lassekrog.
Mats Käll från Järva HV-bataljon vid kraftverket i Laforsen under pressturen.
Mats Käll från Järva HV-bataljon vid kraftverket i Laforsen under pressturen.
En traktor hjälper till med släckningsarbetet.
En traktor hjälper till med släckningsarbetet.

Eldsflammor rör sig mot vägen. Och gödselspridaren svarar med vatten.

Om elden sprids vidare i skogen närmar den sig en kraftstation i Ljusdals kommun. För att skydda den – men också hus och skog i området – jobbas det snabbt för att skapa breda brandgator i totalt 70 kilometer.

– Ja, det här är den yttre staben. Här finns Trafikverket, flygledningen och ett stabssamarbete mellan Försvarsmakten, räddningstjänsten och privata aktörer, säger Henrik Greiff, operativ chef för den yttre räddningsledningen, i pilträdets skugga vid ett gästgiveri.

Besökarna i det gula trähuset är inte vilka de en gång varit, inga turister som checkar in för mat och husrum. En rödvit flagga vid ett stort tält ger en ledtråd om de danska brandmännens läger på tomten. Fransmän och polacker hjälper också till i trakten. Blåa uniformer – och gröna. Räddningstjänstens och militärens.

Stor oro

Depåer med materiel och bränsle står uppradade. Helikoptrar landar och lyfter i trädgården.

– Jag ber om ursäkt för oljudet, men det kan vi inte göra något åt, säger Henrik Greiff.

Bygdens invånare har sina hem, sina skogsmarker och sina liv här. Men allt har tagit en slags paus på obestämd tid. Nu är det avspärrat, en checkpoint på väg 84 ska passeras för att få fortsätta. Oron över hur situationen är för en själv och hur ens ägor klarar sig är stor bland många. TT:s team på platsen tar sig enbart förbi eftersom en presstur har arrangerats under några timmar.

Vid pilträdet ger den operative chefen en lägesbild om brandläget. Att begränsa branden är huvudinriktningen, förklarar Henrik Greiff.

– Vi gör det genom att skapa breda brandgator. Vi utnyttjar exempelvis det befintliga vägnätet och breddar genom att fälla träd, gräva upp marken och därefter blötlägga marken. Och så bygger vi upp slangsystem så att vi, om det kommer brand emot oss, kan slå ner den, säger han.

Öde väg

Helikoptrar i luften dånar när de lyfter från landningsplatsen. Med en jättekorg som hänger under ska det vattenbombas.

– Vi har precis fått en brand som gått över på en sektor, så man dirigerar helikoptrar åt det hållet, säger Mats Käll, ställföreträdande bataljonschef.

Journalistturen går i buss på en numera öde väg 84, bara några räddningsfordon syns till. Röken vittnar om varför. Lukten sipprar in i bussen och räddningstjänstens insatschef beordrar halt. Löpande görs bedömningar om huruvida turen med 30-talet journalister från i huvudsak Norden kan gå vidare. Men lite till fortsätter färden.

Tjock brandrök ligger över vägen och när eldslågor syns i närheten blir det stopp igen – och till att vända tillbaka. Att fortsätta bedöms som osäkert. Gödselspridare kör längs vägen för att spruta vatten och försöka begränsa elden.

– Precis när ni kom dit var elden nära vägen och man dirigerade helikopter och spridare dit för att undvika att elden tar sig i rötter och gräs, säger Mats Käll vid nästa stopp.

70 kilometer brandgator

Laforsens kraftstation ligger bara en bit bort. Bussen är där inom loppet av bara några minuter.

– Nu står vi mitt emellan två brandsektorer, Ängra och Enskogen, säger Mats Käll.

En brandgata etableras från ena hållet, andra sidan skyddas av en kraftledningsgata. Arbetet med brandgator pågår för fullt och snart är det klart: 70 kilometer brandgator – varav 25 kilometer i tuff terräng – har skapats på kort tid.

– Det är ett hårt arbete men det går fort framåt, säger Henrik Greiff.

Men inte heller brandgator ger någon garanti för att elden inte sprids.

– Inte minst när det blir toppbränder. Vi har märkt att det kan spridas väldigt långt, säger Greiff.

– Men det är den här metoden vi jobbar efter. Och det är den metoden vi tror på.

Publisert: