Stort förtroende för vårdpersonal

Av:  TT

Vårdanalys rapport visar att 93 procent av befolkningen har stort förtroende för sjukvårdspersonalen, att 53 procent har stort förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet i stort och 16 procent har stort förtroende för politikerna som styr. Arkivbild.
Vårdanalys rapport visar att 93 procent av befolkningen har stort förtroende för sjukvårdspersonalen, att 53 procent har stort förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet i stort och 16 procent har stort förtroende för politikerna som styr. Arkivbild.

Cirka 65 procent av Sveriges befolkning har stort förtroende för sjukvården – en förhållandevis hög siffra jämfört med andra samhällsinstitutioner, visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), rapporterar facktidningen Vårdfokus.

Tilliten till sjukvården har emellertid sjunkit jämfört med nivåerna på 1990-talet, men har sedan dess legat på en relativt stabil nivå.

– Det är en tillgång som behöver värnas eftersom förtroende påverkar vårdens effektivitet och patienters och medborgares sätt att agera, säger Isabelle Carnlöf, utredare på Vårdanalys till Vårdfokus.

Rapporten bygger på en sammanställning av olika studier med tusentals svarande. En mindre delundersökning, med ett förvisso relativt litet urval, visar dock att förtroendet är större för sjukvårdpersonalen än för hälso- och sjukvårdssystemet i stort och för de politiker som styr vården. Rapporten avslöjar också stora regionala skillnader.

Publisert: