Byggde om för 100 milj - flyttar

NYHETER

- men personalen stannar i storstan

1 av 2 | Foto: Flyttverk Det gamla stallet på Östermalm har renoverats för 100 miljoner kronor. Nu har riksantikvarieämbetet flyttat in där. Då kommer beskedet att verket eventuellt ska flytta till Gotland vid årsskiftet.

Det är sällan lyckat att flytta en myndighet. I värsta fall blir verksamheten lidande i flera år.

Riksantikvarie-

ämbetets nya lokaler har kostat 100 miljoner kronor.

Förgäves.

Innan året är slut ska myndigheten flyttas till Gotland.

Fackförbundet ST, som organiserar statliga tjänstemän, har undersökt vad som hänt vid tidigare omlokaliseringar av statliga myndigheter. Det är ingen uppmuntrande läsning.

lEtt försumbart antal personer flyttar med när arbetsplatsen lämnar Stockholm. Ibland inte en enda.

lNy personal måste alltså anställas och skolas upp. Under tiden blir verksamheten lidande. I värsta fall under flera år.

En flyttade med

Ett paradexempel är flytten av Patent- och registreringsverkets varumärkesavdelning från Stockholm till Söderhamn i slutet av 1990-talet.

Enligt utredaren Ulla Lagerqvist Palmu flyttade en enda person med. Innan de nyanställa skolats in hade de obehandlade ansökningarna hopat sig i högar.

Ungefär likadant blev det för Riksförsäkringsverkets yrkesskadeenhet som 1998 också flyttade till Söderhamn.

Ingen ur den gamla personalen flyttade med.

Men av de nyanställda hade många tidigare jobbat på försäkringskassan. Upplärningstiden blev inte längre än några månader.

Barnen vill inte

När Bilregistret koncentrerades till sex orter i Sverige följde ett fåtal ur den gamla personalen med. Några fler fungerade som lärare under en övergångsperiod. Men arbetsbelastningen hade underskattats, efter en tid tvingades man till nyanställningar.

Skälen för de anställda att inte flytta med sin arbetsgivare från Stockholm till andra orter är flera. Barnen vill inte flytta, maken eller makan vill inte lämna sitt jobb eller har svårt att hitta ett nytt på den nya orten.

Sämre service och smalare kulturutbud är andra vanliga skäl.

För de orter som får ta emot myndigheterna är flytten däremot oftast positiv. Det blir fler typer av arbetsplatser - och fler arbetstillfällen.

Det luktar oljat trä och målarfärg i Riksantikvariatets nya lokaler - ett gammalt stall på Östermalm i Stockholm.

Kostsam renovering

Renoveringen har varit kostsam. 100 miljoner kronor har det kostat att bland annat spränga ut ett helt nytt arkivutrymme under jord. Avancerade klimatanläggningar har installerats för att skydda de urgamla dokument och böcker som ska förvaras.

Men invigningen på fredag blir dämpad.

Senast den 1 januari 2006 ska de 260 jobben på Riksantikvarieämbetet i Stockholm flytta till Gotland.

Det är en del av statliga utredaren Jan Bergqvists förslag att utlokalisera totalt cirka 2700 statliga jobb till de orter som drabbas hårdast av beslutet att lägga ner regementen.

-Det är ett förfärligt dåligt förslag, de förstår inte hur vi arbetar eller vilka uppgifter vi har, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Men Jan Bergqvist tror inte att det blir svårt att hitta nya hyresgäster:

-Det här är centralt belägna, attraktiva lokaler. Det är naturligtvis inte så att 100 miljoner kronor kommer att gå förlorade om inte just Riksantikvarieämbetet finns där.

"Vill vara kvar"

-Vi vet att många av våra specialister är etablerade här och inte är intresserade av att följa med till Gotland. Det tar säkert tio år innan verksamheten fungerar som i dag igen, säger Inger Liliequist.

Så här går den statliga flyttkarusellen

Irene Beertema