Marita Ulvskog: Jag gillar kungen – men han får inte uttala sig så

NYHETER

Marita Ulvskog (s) gillar kungen – men inte det han säger.

Hon läxar upp honom för hans politiska uttalanden.

– Kungen har att hålla sig till den konstitution som vi beslutat om, säger partisekreteraren.

Ett stort pressuppbåd var i går samlat på s-högkvarteret på Sveavägen 68 där partiets verkställande utskott hade möte.

Före mötet hade Marita Ulvskog gått ut i Sveriges radio och öppet kritiserat kung Carl Gustaf för de uttalanden han gjorde i en DN-intervju tidigare i veckan.

– Det är väldigt viktigt att vi bevarar vår form av demokrati där vi säger att vi ska ha en kung som har ceremoniella uppgifter, som är representativ men som icke kan användas politiskt, säger Marita Ulvskog.

Särskilt vänder hon sig mot de uttalanden kungen gjorde, där han beskrev den passivitet han anser råder i Sverige.

”Låg och tuff debatt”

Uttalanden som, enligt Marita Ulvskog, kommit att tolkas politiskt av medier och politiska partier.

– Det har lett till en ganska låg och väldigt tuff partipolitisk debatt. Och det i ett läge när vi har att hantera en besvärlig kris, en katastrof som berört många, säger hon.

Och tillägger:

– Jag gillar kungen, men han ska inte vara politiker. Han får inte enligt vår konstitution uttala sig så att han kan användas på det viset.

– Det är väldigt viktigt att vi bevarar vår form av demokrati där vi säger att vi ska ha en kung som har ceremoniella uppgifter, som är representativ men som icke kan användas politiskt.

Eftersom kungen inte har någon formell makt finns heller inget organ med uppgift att granska hur han sköter sig. Och därför måste vanliga medborgare reagera när kungen hamnat snett, slår Marita Ulvskog fast.

Sa inget till kungen

Men trots att hon själv sitter i den grundlagsutredning som ska se över konstitutionella frågor tycker hon det är bra att monarkin är undantagen från det arbetet.

– Men det kräver att vi i andra former för en diskussion där alla är med och bevakar den konstitutionella ordningen för vad kungen får och inte får, att den gränslinjen inte överträds, säger Marita Ulvskog.

Har du talat med kungen om det här?

– Nej, det har jag inte.

Tänker du officiellt kritisera kungen, som genom att skicka brev till hovet?

– Nej, det känns inte meningsfullt. Det är den allmänna debatten, vi ska alla vara väktare av konstitutionen.

Anette Holmqvist