Färre kristna tror på himmel och helvete

Stockholm

Bara en knapp majoritet av de aktivt kristna i Sverige tror på himmelriket. Och ännu färre tror på helvetets existens.

Demoskop har frågat drygt 1 800 svenskar om deras tro på livet efter detta. Bland de svarande som räknades som praktiserande troende svarade 47 procent att de inte tror på existensen av helvetet medan 18 procent var tveksamma. 53 procent tror inte att djävulen finns.

Av samma grupp aktiva troende tror 85 procent på existensen av en gud. Jesus existens tror 82 procent på, enligt undersökningen som publiceras i tidningen Nya Dagen.

På frågan om himlens existens svarade 64 procent av de praktiserande troende att de tror på det. 60 procent tror på ett liv efter döden och 57 procent tror att människan har en odödlig själ.

Teologer som tidningen talat med förvånas inte över att många aktivt troende tvivlar på himmel och helvete. Himmelriket och helvetet anses vara tillstånd som finns på jorden. Tron på den eviga elden i helvetet har börjat falna och himlen som plats är inte heller lika självklar i dag.

Undersökningen har beställts av den ideella föreningen Centrum för samtidsanalys.

Av de aktivt troende i undersökningen är 94 procent protestanter, 3 procent katoliker, 1 procent grekisk-ortodoxa och rysk-ortodoxa, 1 procent muslimer och 1 procent buddhister.

TT

Publisert: