Våldtäkt

Få fällda för nya brottet oaktsam våldtäkt

Av: 

TT

Sedan den första juli går det att åtala för det nya brottet oaktsam våldtäkt. Men än så länge är det bara tre som dömts för det. Arkivbild.

Sedan den första juli går det att åtala för det nya brottet oaktsam våldtäkt. Men än så länge är det bara tre som dömts för det. Arkivbild.

Foto: Adam Wrafter / SvD / TT

I det första fallet dömdes en 34-årig man till ett års fängelse efter en Tinder-dejt som enligt tingsrätten slutade i våldtäkt. Han valde att inte överklaga. Arkivbild.

Foto: Janerik Henriksson/TT

NYHETER

Det är få som hittills fällts för det nya brottet oaktsam våldtäkt. Efter nio månader med den nya samtyckeslagen finns bara tre domar.

Ett problem är att det är oklart hur oaktsamheten ska bedömas.

När den nya sexualbrottslagen lanserades i somras introducerades också ett nytt brott: oaktsam våldtäkt. Det innebär att definitionen av vad en våldtäkt är har breddats. Om situationen är oklar har den person som genomför samlaget (eller en jämförbar sexuell handling) ett stort ansvar att försäkra sig om att det sker frivilligt.

Oaktsamhetsbrottet har varit den del i samtyckeslagen som bedömts kunna leda till fler fällande domar. Men än så länge är det mycket få som fällts för oaktsam våldtäkt – såvitt känt bara tre personer, enligt åklagare som TT talat med. Det kan jämföras med att 150–200 personer varje år åtalas för våldtäkt.

Behöver få praxis

Exakt hur grov oaktsamhet ska bedömas, och vad som skiljer det från den mildaste formen av uppsåt – likgiltighetsuppsåt – har lagstiftaren inte gett några klara svar om. I praktiken innebär det svåra avgöranden och gränsdragningsproblem.

– Vi behöver få praxis. Det är upp till domstolarna att avgöra vad som är ett uppsåtligt agerande och vad som är ett grovt oaktsamt agerande. Av förarbetena får vi inte så mycket ledning av vad ett grovt oaktsamt agerande kan vara, säger Debika Ray Berghog, åklagare specialiserad på sexualbrott.

Den första domen om oaktsam våldtäkt föll i oktober. En 34-årig man dömdes i Stockholms tingsrätt till ett års fängelse efter en Tinder-dejt som enligt tingsrätten slutade i oaktsam våldtäkt.

Nyligen, i februari, kom den andra domen, mot en 20-årig man som enligt Växjö tingsrätt våldtog sitt ex efter en nyårsfest. Kvinnan var berusad och hade lagt sig för att sova när hon vaknade av att mannen hade sitt kön inne i henne. Även i detta fall ansåg domstolen att mannen agerat grovt oaktsamt och straffet blev fängelse i åtta månader.

För en dryg vecka sedan dömdes en tredje man, en 25-åring, för oaktsam våldtäkt till sex månaders fängelse, sedan han genomfört samlag med en kvinna på en fest. I domen slår Göteborgs tingsrätt fast att mannen "borde ha förstått" att kvinnan, som mådde dåligt, inte ville ha samlag med honom.

Måste till HD

Den första domen överklagades inte, men däremot den andra. För den tredje har tiden för att överklaga inte gått ut ännu. Och åklagarna hoppas på att högre instanser framöver ska ge mer vägledning om hur begreppet grov oaktsamhet ska tolkas.

– Det är Högsta domstolen som är praxisbildande och det är dit vi vill få upp ärendena för att kunna veta hur vi ska förhålla oss till den här nya brottstypen, säger Debika Ray Berghog.

Att inte fler har dömts ännu kan dels ha att göra med att lagstiftningen fortfarande är ny, dels med att det fortfarande kommer in många ärenden som inträffade innan den trädde i kraft, säger hon.

– Jag drar inga slutsatser kring att det inte finns mer praxis än, utan tiden får utvisa om det kommer att komma fler mål där vi kan få mer ledning i de här frågorna, säger Debika Ray Berghog.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och skönhet - handla allt inför sommaren hos MEDS här.

MEDS

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Våldtäkt