Sjuke Viktor utvisas från Sverige: ”Han är som en treårig pojke”

Han är dement, förlamad, hjärtsjuk – oförmögen att ta hand om sig själv.

Efter en flerårig kamp får Viktor Kravchenko, 66, några dagar på sig att lämna vårdboendet i väntan på att utvisas från Sverige till Ukraina.

– De skickar honom rakt mot döden, säger hans systerdotter Julia.

Det har gått över två år sedan den rödgröna regeringen tog krafttag för att kraftigt minska flyktingströmmen till Sverige och utvisa asylsökande som fått avslag.

En av dem som ska tvingas lämna landet är 66-åriga Viktor Kravchenko, 66, från Ukraina, där inga av hans anhöriga längre bor kvar. I slutet av november gav Migrationsverket honom fem dagar på sig att lämna det vårdboende där han bott i över ett år, eftersom han inte längre har rätt till ersättning.

Efter att ha drabbats av flera strokes för fem år sedan har Viktor talsvårigheter och kan inte göra sig förstådd. Han är förlamad, dement och märkt av hjärtinfarkt, hjärtkärlsjukdom och KOL. Sedan hans vänstra ben amputerades i början av förra året är han rullstolsburen.

Viktors syster Valentina Isaksson, 67, är sedan drygt två år tillbaka god man för sin bror, eftersom han är oförmögen att ta hand om sig själv.

– Hans beteende kan jämföras med en treåring. Han kan inte prata eller göra sig förstådd, inte heller ta in information. Han förstår inte vad det är som händer nu, säger hon.

Fel information från Migrationsverket

Det var 2013 som Viktor Kravchenkos hälsa försämrades kraftigt, han förlorade sitt arbete och sin bostad i Ukraina. Han kom till Sverige i juni 2014 och ansökte om uppehållstillstånd eftersom han blivit beroende av hjälp för att klara av vardagen. Han ansökte sedan om asyl efter att Ryssland invaderade den ukrainska Krim-halvön strax söder om hans hemstad Melitopol i sydöstra Ukraina.

Efter flera avslag är hans anhöriga, som bott i Sverige i tjugo år, kritiska till hur Migrationsverket och Migrationsdomstolen har beslutat i Viktors ärende.

I Migrationsverkets egen dokumentation framgår att det gett felaktig information till familjen om myndighetens ansvar för att Viktor ska få vård och hjälp med boende i hemlandet.

– Först sa de till oss att Viktor, med tanke på att han är oförmögen att ta hand om sig själv, kan likställas med ett ensamkommande barn och att de skulle ordna ett mottagande. Något som de sedan har tagit tillbaka och menar att Viktor, som är på samma nivå som en treårig pojke, ska ansvara för att lämna landet och försörja sig själv i Ukraina, säger hans systerdotter Julia.

Migrationsverket beklagar att de gett familjen falska förhoppningar.

– Det är så klart olyckligt att det blivit på det sättet, säger Annette Bäcklund, avdelningschef på förvaltningsprocesser på Migrationsverket.

Även advokaten Jens Sjölund, Viktor Kravchenkos ombud under flera år, är starkt kritisk till besluten.

– Genom att avsluta vården trots sjukdomstillståndet sätter Migrationsverket Viktor på gatan. Detta är under all kritik. Det finns dessutom tydlig inkonsekvens i Migrationsverkets agerande, eftersom verket konstaterar att Ukraina ska ta emot och vårda honom samtidigt som verket tidigare har skrivit att Ukraina genom sitt agerande har visat att de inte kommer att göra det.

Chansen obefintlig

Under familjens utdragna kamp har flera läkare och sjukpersonal vittnat till myndigheten om att Viktor inte är förmögen att klara sig själv, att han måste ha övervakning dygnet runt samt löper stort risk att få hjärtinfarkt.

Läkare avråder även Viktor från att flyga, om han inte har tillgång till vård under hela resan.

– Vi är inte emot att Viktor återvänder till Ukraina, men det måste finnas någon som tar emot honom och hjälper honom. Annars kommer han att dö på gatan, det finns inga anhöriga eller vänner som kan ta hand om honom, säger hans systerdotter Julia, 45.

Det finns en möjlighet för Migrationsverket att bedöma nya omständigheter även efter att domstolen prövat ärendet, så som livshotande sjukdom. Som i det uppmärksammade fallet 2011, när Migrationsverket stoppade utvisningen av Ganna Chyzhevska, 91 – synskadad, hjärtsjuk och dement.

Men efter att utlänningslagen skärptes i juni 2016 menar Migrationsverkets Annette Bäcklund att chansen att få uppehållstillstånd på grund av hälsoskäl i princip är obefintlig.

– Det beror ju på hur Viktors hälsa utvecklas. Han kan ju komma till en sådan situation att han befinner sig i livets slutskede, då kan man få tillfälligt uppehållstillstånd. Men, regelverket är till för att man i första hand ger människor som flyr skydd, säger hon. 

Värdig ålderdom

Viktors anhöriga har tidigare försökt att själva hitta ett lämpligt vårdboende i Ukraina genom att ta kontakt med kyrkor, Röda Korset i Ukraina och ambassadören på den Ukraina ambassaden i Sverige. Utan resultat.

Utvisningsbeslutet fick laga kraft redan i april 2017, men har inte kunnat verkställas eftersom Migrationsverket inte fått kontakt med den ukrainska migrationsmyndigheten för att kunna säkerställa ett mottagande.

Framtiden för Viktor är oviss. Under tiden familjen överklagar beslutet om ersättning för boende och mat har Viktor ingenstans att bo. Avslås deras överklagan kan familjen söka nödbistånd hos kommunen.

De överväger också att vända sig till Europadomstolen.

– Vi lever i ovisshet varje dag, och vet inte vem som har ansvar för Viktor nu. Han har hamnat som i ett limbo. Allt vi önskar är att han ska få en värdig ålderdom, oavsett om han är i Sverige eller Ukraina. Vi förstår om han inte kan stanna i Sverige men alla har rätt att dö på ett fint sätt, säger Viktor Kravchenkos systerdotter Julia.

Publisert: