Så blir din ekonomi 2012 - interaktiv

Så här funkar räknaren

avLukas Hansson

■ ■ Fyll i dina sifferuppgifter direkt i fälten ute till höger.

■ ■ Summan räknas ut i det nedersta fältet.

■ ■ OBS! Använd punkt [.] istället för komma [,] vid decimaler.

■ ■ Summan avrundas till närmsta heltal.