”Generation pension” får vänta

avDavid Levin

Ministern har inga klara lösningar

Sex av hundra svenskar förtidspensioneras innan de fyller 30.

Nu kräver ungdomarna en lösning – men det har socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) ännu inte utarbetat.

– Det är en lång resa och det är komplexa frågor som inte ska bagatelliseras, säger han till Aftonbladet.

I dag får 26 597 svenskar under 30 års ålder förtidspension, eller aktivitetsersättning som det kallas nu mera. Det är en ökning med 37 procent sedan 2006, då de borgerliga partierna tog över regeringsmakten.

Många unga förtidspensionärer lider av psykisk ohälsa. Andra har råkat ut för olyckor.

Och de riskerar ett liv i fattigdom.

– En av de riktigt stora och underskattade frågorna, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) till Aftonbladet.

Två problemgrupper

Han ser två problemgrupper bland de ungdomar som förtidspensioneras.

Ett: Ungdomar som har förlängd skolgång på grund av funktionsnedsättning. De får aktivitetsersättning under den förlängda delen av skolgången. Många fortsätter sedan i aktivitetsersättningen, och blir förtidspensionärer.

– Vi måste hitta andra sätt att ge ekonomiskt stöd till de med förlängd skolgång. Ingenting är klart där än, men vi för samtal med utbildningsdepartementet och kommer att ta initativ ganska snart, säger Ulf Kristersson.

Högre än studiebidrag

Hur den nya ersättning ska se ut kan Kristoffersson inte svara på. Men han tror att den blir högre än ett studiebidrag.

– De här människorna är något äldre och kan vara i en annan situation.

Två: En ökande grupp av ungdomar med psykisk ohälsa. Ulf Kristersson menar att det är positivt att fler med psykisk ohälsa får en diagnos. Så att de får sina problem tagna på allvar och kan beskriva exakt hur deras svårigheter ser ut.

Men han tycker att för många med psykisk ohälsa förtidspensioneras.

– Det är en förhastad slutsats att man bara för att man har en diagnos om psykisk ohälsa ska man förtidspensioneras. Den trenden måste vi omedelbart bryta.

Undermåliga system

Inte heller här har Ulf Kristersson några färdiga lösningar. Men han medger att dagens system är undermåliga.

– Lönebidrag för företag som anställer människor med funktionshinder räcker inte. Vi måste arbeta med kvalificerad matchning, så att rätt person med rätt funktionshinder får rätt arbetsuppgifter.

När kommer åtgärder från regeringen för att hjälpa de här ungdomarna?

– Jag har varit minister i tre månader och jag sa väldigt tidigt att första steget är översynen av sjukförsäkringen. Nästa stora frågan den om unga förtidspensionärer. Jag har bråttom med det här, men det är en lång resa.

I måndagens Aftonbladet efterlyser Sten Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, fler jobb i offentlig sektor som är anpassade för unga med psykisk ohälsa. Men Ulf Kristersson är i nuläget inte beredd att skapa sådana.

– Det finns mer att göra i offentlig sektor, men jag tycker inte att vi ska starta i den änden. Man ska absolut inte utesluta offentlig sektor, men jag tror det är lika viktigt att vi har en bredd med många företag.

Är det företagens ansvar att ta hand om de här ungdomarna?

– Politiken får inte skylla på arbetslivet och företagen. Men politiken måste samarbeta med företagen. Om hur vi kan använda deras kunskaper och arbetsplatser, och om hur vi i politiken kan kompensera med pengar.

Prövas på nytt

Innan man fyller 30 är det lättare att få förtidspension. När förtidspensionerade når den åldern prövas de på nytt. Många har då inte arbetat på tio år, och de som förlorar sin ersättning blir ofta socialbidragstagare.

– Man kan verkligen diskutera hur klokt det är med åldersgärnserna. Antingen ska man få förtidspension eller inte. Vår uppgift är se att om det finns minsta förmåga att arbeta, då ska vi hjälpa människor att använda den förmågan, säger socialförsäkringsminsiter Ulf Kristersson (M).

ARTIKELN HANDLAR OM