Statsministerns tal: ”Det är så vi rustar Sverige för framtiden.”

Ansvar, frihet och välfärd.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) läste i dag upp regeringsförklaringen vid öppnandet av riksdagen – och flörtade samtidigt öppet med Miljöpartiet.

– Regeringen kommer att eftersträva breda och ansvarsfulla lösningar i riksdagen, sa statsministern.

I dag öppnade riksdagen. Och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) läste upp regeringsförklaringen i plenisalen inför riksdagens ledamöter.

Statsministern valde att inleda med att tala om den arabiska våren, frihet och terrorattentatet i Norge.

– Den oerhörda tragedi som drabbade vårt broderland Norge den 22 juli måste ge oss ny kraft att arbeta för öppenhet och tolerans i våra samhällen, samtidigt som varje form av extremism måste motverkas, sa statsministern.

Reinfeldt gick vidare till den finansiella oro som just nu skakar världen och inte minst Europa där många stater har svåra skuldproblem.

Budskapet var att Sverige inte skulle hamna i samma situation som många andra länder, som genomfört stora nedskärningar i välfärden.

"Målet om full sysselsättning"

– Vi vill att Sverige ska möta framtiden som ett bra välfärdsland. Vägen dit går genom målet om full sysselsättning. Steg för steg gör det att vi kan förstärka välfärden och låta den komma fler till del, sa Fredrik Reinfeldt.

Statsministern räknade upp en rad redan presenterade budgetförslag, som att höja läraryrkets status, ett nytt arbetsmarknadspaket, halverad restaurangmoms samt pengar till landets infrastruktur.

Statsministern nämnde även att bristerna i sjukförsäkringen ska ses över.

Fredrik Reinfeldt nämnde flera gånger i sitt tal ordet ansvar. Och underströk att regeringen målsättning är att landet ska ha sunda statsfinanser.

Fred i Mellanöstern

Sverige ska även vara drivande i frågor som är centrala för EU:s utveckling och fortsätta arbeta för att EU ska bli en starkare röst för fred i Mellanöstern.

– På den basen fortsätter vårt engagemang för att Israel och ett Palestina ska kunna leva i fred och försoning sida vid sida. Endast så är freden möjlig, sa Fredrik Reinfeldt.

Statsministern konstaterade även i sitt tal att han leder en minoritetsregering. Men att regeringen fortfarande kan ta ansvar för Sverige med ”god budgetdisciplin och sunda statsfinanser” tack vare riksdagsordningen och budgetlagen.

Flörtade med Miljöpartiet

Alliansregeringen har dock förlorat i flera frågor den senaste tiden och statsminister flörtade öppet med Miljöpartiet men även med Socialdemokraterna i slutet av talet.

– Regeringen kommer att eftersträva breda och ansvarsfulla lösningar i riksdagen, där det kan vara naturligt att löpande föra diskussioner med främst Miljöpartiet men även Socialdemokraterna när förutsättningar ges.

Statsministern avslutade sitt tal på genom att återvända till temat ansvar, "för ekonomin, jobben och välfärden."

– Ett ansvar vi måste ta tillsammans. Ett ansvar för Sverige. Det är så vi rustar oss för att stå emot oron i vår omvärld. Det är så vi rustar Sverige för framtiden.

Publisert: