Försäkrings- kassan utreds

Publicerad:
Uppdaterad:

Över 500 anmälningar om långsam och otydlig handläggning hos Försäkringskassan har sedan årsskiftet landat hos JO.

Nu har JO beslutat granska kassan.

Det är svårt att få kontakt med Försäkringskassan och den person som handlägger enskildas ärenden, och handläggningstiderna är ofta mycket långa, berättar Lia von Sivers, byråchef vid JO (justitieombudsmannen), för Jusektidningen.

Hon är den som ska ansvara för granskningen, som sker på JO:s eget initiativ. Den ska titta närmare på kassans arbetsmetoder och hur de stämmer med förvaltningslagen.

Jusektidningen uppmärksammar också en särskild anmälan från LO-TCO Rättsskydd, som anklagar kassan för att sätta rättssäkerheten ur spel.

Enligt LO-TCO Rättsskydd mörkar kassan medveten vem som är handläggare i enskilda ärenden, och undviker i strid med lagen att sätta ut information om telefonnummer eller e-post-adresser till handläggarna.

Ett ”systematiskt och medvetet” åsidosättande av lagen, hävdar Claes Jansson, chef för enheten för försäkringsrätt på LO-TCO rättsskydd.

Enligt Jusektidningen vill Försäkringskassan inte uttala sig om saken förrän ett yttrande lämnats till JO, vilket beräknas kunna ske i slutet av oktober.

TT

Publicerad: