Han får ärva Marianne Fredriksson

Av: Susanna Vidlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Stred om arvet i rätten mot succéförfattarens två döttrar

SKREV OM HANS LIV Samuel Reyes, 50, lärde känna Marianne Fredriksson 1995. Hans familj kom till Sverige från Chile 1977. Deras relation fördjupades när hon skrev boken ”Flyttfåglar” som bygger på familjens öde. När författaren dog testamenterade hon miljoner till honom.
SKREV OM HANS LIV Samuel Reyes, 50, lärde känna Marianne Fredriksson 1995. Hans familj kom till Sverige från Chile 1977. Deras relation fördjupades när hon skrev boken ”Flyttfåglar” som bygger på familjens öde. När författaren dog testamenterade hon miljoner till honom.

Marianne Fredriksson lämnade i sitt testamente större delen av sin förmögenhet till trädgårdsmästaren.

Men döttrarna Turid och Ann Fredriksson bestred testamentet.

I dag gav Attunda tingsrätt Samuel Reyes rätt.

Marianne Fredriksson.

Två dagar efter hennes död kom beskedet. Den folkkära författaren Marianne Fredriksson hade lagt över alla sina bokrättigheter på Samuel Reyes.

En man som flydde från diktaturen i Chile 1977 och blev författarens trädgårdsmästare och assistent i hemmet.

Rättigheterna och Fredrikssons förmögenhet, var lågt räknat, värt runt 108 miljoner kronor, har Aftonbladet tidigare rapporterat.

108 miljoner

Döttrarna Turid och Ann Fredriksson bestred testamentet.

”Handlingen är inte upprättad i laga ordning och är därför ej gällande”, skrev de.

Attunda tingsrätt fick ta ställning till om testamentet var giltigt.

I dag kom beskedet: Testamentet är giltigt.

Fick förskott på arv

Men även om tingsrätten ogillade döttrarnas krav på arvet, har de inte gått lottlösa. Genom det bolag de tidigare hade tillsammans med mamman fick de, enligt testamentet, 17 miljoner kronor.

”De har genom detta förskott på arv erhållit sitt arv efter mig och skall enligt detta testamente inte erhålla något ytterligare”, skrev Marianne Fredriksson i sitt testamente.

Senast den 9 april ska ett eventuellt överklagande ske till Svea hovrätt.

Publicerad: