Stark reaktion på spårningsförbud

NYHETER

Rikskriminalpolisen: ”Nu kommer de ha julafton på andra sidan”

Förbud mot mobilspårning är ett dråpslag i kampen mot de yrkeskriminella, hävdar Rikskriminalpolisen.

En lagändring är på väg, uppger justitieministern.

Men redan nu måste polisen sluta med en viktig spaningsmetod.

Det är olagligt att ta reda på var en misstänkt brottsling befinner sig med hjälp av signaler från en mobiltelefon som inte används. Beslutet kom från justitiekanslern (JK) på fredagen efter en anmälan från en advokat.

Arne Andersson, chef för kriminalavdelningen på Rikskriminalpolisen, anser att beslutet är ”ett dråpslag” för polisen. Metoden används nämligen ofta.

– Nu kommer de ha julafton på andra sidan. Det här innebär ett stort avbräck i vår verksamhet, säger han till TT.

Juridisk gråzon

Mobilspårningen har tidigare varit något av en juridisk gråzon. Polisen har tolkat lagen som att metoden är tillåten. Men nu är det slut med det. Bara telefoner som används aktivt, skickar eller tar emot meddelanden eller samtal, får spåras, enligt JK.

Enligt Andersson är spårning ett av de absolut viktigaste verktygen i kampen mot den grova brottsligheten. Fick han välja skulle han hellre slopa möjligheten till telefonavlyssning.

– Utan spårning står vi oss slätt. Avlyssningen ger mindre och mindre. Många brottslingar vet spelreglerna och förutsätter att de är avlyssnade. Vi är i absolut behov av att även kunna spåra telefonerna, säger han.

Mobilspårning har bland annat använts 2005 i jakten på elektronikkedjan Sibas vd Fabian Bengtssons kidnappare. Och för ett år sedan lokaliserades platsen för ett mord via signaler från mobiltelefonmaster, enligt Andersson.

Utan mobilspårning

Justitieminister Beatrice Ask anser att lagen bör ändras.

– Det är ingen tvekan om att man har stor nytta av det här. De påpekanden som JK gör om att lagstödet inte räcker för det polisen gör i dag tar jag på stort allvar, säger hon till TT.

En pågående statlig utredning som ska presenteras i slutet av året kommer att lägga fram ett förslag på hur en ändring kan se ut. Ask uppskattar att lagen i bästa fall kan göras om någon gång under 2009. Polisen kommer nu att stå utan möjlighet till mobilspårning åtminstone fram till nästa sommar. Ett svårt bakslag, menar Arne Andersson på Rikskriminalpolisen.

TT: Kommer ni att sluta med spårning nu?

– Ja, om JK säger det så måste vi göra det. Men det känns inte bra, säger Arne Andersson.

Eftersom lagtolkningen varit otydlig kommer JK inte att kritisera polisen för att de fram till nu brutit mot lagen. JK anser också att lagen bör ändras. Även åklagarmyndigheten skriver i ett yttrande till JK att en lagändring är nödvändig.

TT