Sjuk får ledigt för att pröva jobb

Av: Tobias Österberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Sjukskrivna ska få rätt att ta tjänstledigt för att prova nytt jobb.

Men den som inte är beredd att byta arbete efter sex månader förlorar sin sjukpenning.

I en departementsskrivelse skriver regeringen om uppstramningen. På torsdagen skickas den ut på remiss, skriver Svenska Dagbladet.

Förslagen till uppstramning av sjukförsäkringen väntas träda i kraft den 1 juli nästa år.

Sedan tidigare är det känt att efter tre månader ska man pröva om den sjukskrivne kan klara andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren. Efter sex månader ska arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden.

Rätt till fortsatt sjukpenning har den som efter sex månader saknar arbetsförmåga, väntar på operation eller har ”särskilda skäl”. Då kan sjukpenningen betalas ut under totalt max 30 månader.

Publicerad: