”Det är alldeles för lite”

Lars Calmfors, ordförande i regeringens finanspolitiska råd, kritiserar krispaketet

Ett steg i rätt riktning, men alldeles för lite.

Så kommenterar Lars Calmfors, regeringens egen ekonomiske expert, dagens krispaket.

– Om man väntar för länge är risken att åtgärderna kommer för sent, säger han till aftonbladet.se.

Lars Calmfors.
Lars Calmfors.

Stimulanspaketet på 8,3 miljarder räcker inte.

Lars Calmfors hade velat se insatser på upp till tre gånger så mycket, eller mellan 15 – 25 miljarder kronor.

– Jag hade velat se tillfälligt höjda statsbidrag för kommuner och landsting, engångsbidrag till låginkomsttagare, extra studiemedel och ett extra barnbidrag, säger Calmfors, professor i internationell ekonomi och ordförande i regeringens eget finanspolitiska råd.

Han tycker att innehållet i dagens stimulanspaket är bra. Men det är alldeles för svagt.

Missbedömer regeringen läget?

– Det vill jag inte säga. De gör en avvägning mellan risk för en ytterligare konjunkturförsvagning och risken för att statsfinanserna försvagas. De lägger större vikt vid att hålla nere budgetunderskottet än jag skulle vilja göra i det här läget.

Till skillnad från andra länder, som USA och Storbritannien som kommit med kraftfulla paket, så har Sverige mycket starka offentliga finanser. Regeringen borde våga mer.

Kommer man att tvingas till fler krispaket?

– Inte nu. Men om lågkonjunkturen fördjupas ytterligare så kommer man nog att göra mer saker senare.

– Men risken finns att man gör saker vid fel tidpunkter. Åtgärder längre fram kan komma vid fel tidpunkt, säger Lars Calmfors.

Publisert: