SJ: Flyktingar ska inte tvingas kliva av

avMonika Israelsson

NYHETER

Flyktingar som kommer ombord och saknar pengar till hela biljetten, kommer inte att kastas av tåget. Det skriver SJ i ett internt mejl.

– Vi tänker inte låta någon som är på flykt kliva av ett tåg, säger kommunikationsdirektören Monica Berglund.

I ett mejl till de anställda skriver SJ-ledningen att biljettkontrollanterna hellre ska ”fria än fälla”.

Om någon som är på flykt kommer ombord utan biljett och saknar pengar till hela biljetten, får de åka med ändå.

”Under de svåra omständigheter som nu råder för många människor väljer vi att visa vår humanitära sida”, skriver man.

Bland de SJ-anställda har beskedet tagits emot positivt, enligt en anställd som Aftonbladet har pratat med.

– Det är bra. Vi får verktyg för att kunna agera, säger personen.

Inget slopat biljettkrav

De nya riktlinjerna handlar om situationer som skulle kunna uppstå om en flykting till exempel saknar pengar till hela biljetten eller har fel typ av biljett.

Monica Berglund framhåller att biljettkravet inte slopas generellt, inte heller för flyktingarna.

– Det handlar inte om några gratisbiljetter. Biljetterna är också en säkerhetsfråga, vi måste veta hur många personer vi har ombord, säger Monica Berglund.

SJ har fått mycket beröm för beslutet att slopa id-kravet för flyktingar, men personal ombord har också stött på en del kritik.

– Några kunder har sagt ”då tänker jag inte heller betala”. Men det får de ju lov att göra, säger en anställd som Aftonbladet har pratat med.

Personalen har möjlighet att få hjälp och stöd i sina bedömningar av sina chefer, enligt Monica Berglund.

Lugnt på tågen

De senaste dagarna har många flyktingar åkt med SJ:s tåg. Det har gått lugnt till och alla har haft biljett.

– Det har fungerat så bra. Vi är verkligen tacksamma för alla som hjälper till, säger Monica Berglund, kommunikationsdirektör på SJ.

SJ samarbetar med Röda korset, Migrationsverket och polisen, som är närvarande på tågen för att möta upp personer som vill söka asyl.

Men det har inträffat flera incidenter där ensamkommande barn fått en biljett av en välvilliga privatpersoner och hamnat på tåget utan att ha fått kontakt med någon hjälporganisation.

– Man måste ta kontakt med Röda korset eller polisen. Det går inte att bara sätta ett barn på tåget till Stockholm, säger Monica Berglund.

Under lördagen och söndagen sätter SJ in extra avgångar på sträckan Malmö-Stockholm morgon och kväll, för att möta efterfrågan från de många flyktingar som vill resa vidare genom Sverige.

ARTIKELN HANDLAR OM

SJ