Lambertz: Kan nog finnas 5-10 fel i boken

Efter Aftonbladets granskning erkänner Göran Lambertz ett viktigt fel i sin nya bok.

Och i en intervju med SVT öppnar han för att "Quickologi" kan innehålla fler liknande felaktigheter:

– Det kan nog finnas 5-10 sådana, säger han.

Hans förlag har dock inga planer på att dra in upplagan.

I sin nya bok ”Quickologi” hävdar justitierådet Göran Lambertz att morddomarna mot Thomas Quick, som nu heter Sture Bergwall, var riktiga.

Ett viktigt argument för Lambertz har varit liksökhunden Zampo. I ”Quickologi” skriver Lambertz att Thomas Quick vid ett tillfälle pekade ut en stor sten på en strand i Falun där han skulle ha suttit och krossat skelettdelar från ett offer. Senare ska Zampo ha markerat på just den stenen.

Men journalisten Dan Josefssons granskning av dokument från mordutredningarna visar att Quick först fick veta var hunden markerat och därefter anpassat sin berättelse.

Efter att ha konfronterats med Aftonbladets nya uppgifter erkände Lambertz att han haft fel.

”Jag har skrivit (och trott) att Quick pekade ut en sten i en sjö utanför Falun INNAN sökhunden markerade vid stenen. Men det visar sig att det sannolikt var tvärtom.”

”Pinsamt förstås att ha skrivit fel, särskilt när det gäller en punkt som jag har fäst ganska stor vikt vid”, skrev Lambertz på sin hemsida.

”Öppet och ärligt”

Men enligt Lambertz behöver det inte stanna där. I en intervju med SVT:s Rapport tar han nu höjd för att hans bok kan innehålla betydligt fler faktafel.

SVT: Hur kommer det sig att du inte redovisat de korrekta uppgifterna i din bok?
– Det beror på att jag har fått mina uppgifter från polisen och de har haft det här minnet. De har mints fel, helt enkelt.

SVT: Hur många sådana uppgifter kan det finnas i boken?
– Det kan nog finnas 5-10 sådana.

Efter Rapport når Aftonbladet Göran Lambertz på telefon.

Är det några särskilda uppgifter du tänker på när du gör den här uppskattningen?
– Nej, det är det inte. Det blir säkert ett och annat fel. Det som skiljer mig från de andra är att jag inte försöker vilseleda över huvud taget, utan jag försöker göra allt helt öppet och ärligt.

I fallet Zampo har du publicerat andrahandsuppgifter från polisen, kan det mot bakgrund av det bli aktuellt att dra tillbaka ”Quickologi” och göra faktagranskningar av andra påståenden du har fått i andra hand?

– Nej, det kan det inte. Det är inte aktuellt. Det här är ett bättre sätt att hantera fakta på än det sätt som Dan Josefsson och Hannes Råstam hanterar fakta på. Det är mitt svar på den frågan. Det här är ett bättre sätt att hantera fakta på än att försöka vilseleda läsarna.

På vilket sätt har Dan Josefsson vilselett läsarna i fallet med Zampo?
– Han har vilselett genom att bland annat säga att sedan Bergwall tog tillbaka sina erkännanden så finns det ingen bevisning alls kvar mot honom. Alla som kan något om till exempel hundsökbevisning kan se att det inte är sant. Det är ett sätt att hantera bevisning på som är direkt bedrägligt. Det gör han gång på gång på gång.
Men var det något konkret i de artiklar som han nu publicerat om Zampo som var felaktigt?
– Jag har inte läst dem, jag har bara hört vad de innehåller.

”Mycket välskriven”

Christer Sturmark, chef på Göran Lambertz förlag Fri tanke, säger att ”Quickologi” inte kommer att dras in, även om fler faktafel skulle upptäckas.

– Vi kommer att publicera rättelser så fort ett faktafel kommer till vår kännedom, och naturligtvis införa dem i nästa tryckning. Men det är trots allt så att boken är ett 500 sidor långt väldigt omfattande resonemang med oerhört mycket fakta, så man drar inte in en bok för att man hittar ett faktafel i den.

Men som förläggare måste du ändå vara mån om att uppgifterna i boken är korrekta.

– Absolut. Som förläggare är min uppgift att vara en facilitator, alltså att tillgodose den fria åsiktsbildningen och en allsidig upplysning, som det så fint heter i tryckfrihetsförordningen. Det här är en av Sveriges mest uppmärksammade rättsprocesser och jag tycker att det är viktigt att huvudparterna i den här debatten kommer till tals i bokform. Jag hade gärna gett ut även Dan Josefssons bok, den är mycket välskriven, och det är Lambertz bok också.

”Skadar tilltron till rättsväsendet”

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger att Göran Lambertz agerande i fallet Thomas Quick är ”olyckligt på alla sätt och synnerligen olämpligt av ett justitieråd i Högsta domstolen”.

– Det handlar inte så mycket om hans bok, utan om att han är väldigt arrogant mot de grundläggande principerna för hela vår rättsordning, nämligen att man ska betraktas som oskyldig intill det att man är dömd. Jag tycker att han skadar Högsta domstolen och tilltron till hela rättsväsendet. Man beter sig inte så här om man här domare. Det är kränkande mot Bergwall och mot brottsoffren och deras anhöriga

– Att han sedan har skrivit fel i sin bok vet jag inte om jag upplever som någon större nyhet, det är väl egentligen inte så många som har trott på det Göran Lambertz har sagt.

Publisert: