Björn Söder: ”Debatten har blivit absurd”

Av: Josefine Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Riksdagsmannen Björn Söder (SD) har varit i hetluften de senaste dagarna, efter ett omstritt uttalande om att minoritetspersoner i Sverige inte är svenskar.
I en debatt i P1-morgon på måndagen rasar diskussionerna vidare.
– Jag kan vara 170 procent judisk, och 170 procent svensk – det råder ingen konflikt däremellan, säger debattören Willy Silberstein.

I ett omstritt uttalande på Facebook, skrev nyligen riksdagsmannen samt vice talman, Björn Söder (SD), att ”judar och samer fått en minoritetsställning i Sverige just på grund av att de inte är svenskar”.

Uttalandet har mött stark kritik från flera håll, och statsminister Stefan Löfven sa i en intervju med Aftonbladet att ”det är vidrigt och fruktansvärt”. Även Willy Silberstein, själv jude, har reagerat och menar att det är ”förnedrande att behöva argumentera för sin svenskhet”.

I en debatt mellan Söder och Silberstein, i radioprogrammet P1-morgon på måndagen, fortsätter diskussionerna.

Willy Silberstein förklarar att uttalandet gör honom djupt oroad.

– Vi lever i en orolig tid och många judar är rädda för att visa öppet att de är judar. Då kommer Sveriges vice talman och säger att vi inte är svenskar – det är djupt problematiskt.

”Debatten har blivit absurd”

Björn Söder önskar sans och balans i debatten, och menar att personer tillskrivit honom åsikter som han aldrig uttalat eller står för.

– Det gör mig ledsen och bestört. Självklart kan individer identifiera sig med olika nationstillhörigheter, det är upp till individen själv, säger han och fortsätter:

– Men om man ser till gruppnivå, med den svenska nationen på den ena sidan, och minoritetsnationen på den andra sidan, så finns det ett stort fält däremellan där olika individer befinner sig.

Söder säger att om en individ tillhör en erkänd minoritet, så ska denne inte avkrävas att anpassa sig till den svenska nationen.

– Nationella minoriteter är ju inte en del av majoritetsbefolkningen. Det finns en förklaring till varför vi har erkänt minoriteter i det här landet: för att vi inte ska ’svenskifiera’ dem och kräva assimilation.

Söder hävdar att debatten har blivit absurd och att människor gör medvetna misstolkningar.

”Det är rasism”

Willy Silberstein menar att världen inför en rad enorma problem, men att Björn Söder väljer att fokusera på att personer som är judar inte är svenskar.

– Att hävda att jag inte skulle vara en del av den svenska nationen är rasism, säger Silberstein, och menar vidare att många judar i Sverige ser med vämjelse på Söders uttalanden.

– Det är precis det här vi ser i Ungern, där regeringen säger att ungerska judar inte är ungerska. Jag kan vara 170 procent judisk, och 170 procent svensk – det är ingen konflikt däremellan, avslutar Willy Silberstein debatten.

1 av 2 | Foto: TT
Debattören Willy Silberstein.
Publicerad:

LÄS VIDARE