’Är ett normalt företagande’

HÅLLER INTE MED Eola Ängberg Runsten.
HÅLLER INTE MED Eola Ängberg Runsten.

”Ren skatteplanering” ­enligt Skatteverket.

”Återinvestering i verksamheten” enligt Academedia.

- Det är normal finansieringsverksamhet och ett normalt företagande, ­säger finansdirektören Eola Änggård Runsten

Academedias Eola Änggård ­Runsten anser att vinst­miljonerna återinvesteras i verksamheten, och används för att köpa nya skolor.

321 av vinstmiljonerna går ju till bland annat ­ränteutgifter.

- Det är en del, ja. Om man ser till hur stort eget kapital vi har, på 35 procent, är det en bra andel jämfört med andra företag.

”Ett bra sätt”

Men det här blir ett sätt att slippa betala skatt?

- Ja, eller också blir det ett effektivt sätt att kunna ­finansiera mer skolverksamhet än man annars kunde ha gjort. Man lånar pengar för att optimera sitt kapital, och göra mer av det man vill. I vårt fall är det att driva bra undervisningsverksamhet.

Eola Änggård Runsten ­säger att det hela är normal finansieringsverksamhet. Men enligt Skatteverket är det skatteplanering.

- Vi skulle rent praktiskt kunna låna pengar i alla ­våra skolföretag, för att finansiera de verksamheterna var för sig. Men det blir opraktiskt. Vi har samlat våra lån i våra ägarbolag. Det är helt normal verksamhet.

Era intäkter kommer framför allt från skolpengen, varför går inte vinsten tillbaka till skolgången?

- Det gör ju det.

Kan du verkligen säga att det går till elevens skolgång?

- Det gör det i samma utsträckning för oss som det gör hos exempelvis kommunala skolor. Vi ser alltid till att eleven får sina behov tillgodosedda.

En elev gör 6 200 kronor i vinst till er, och det går inte tillbaka till elevens skolgång?

- Man kan inte se det på det sättet. Man måste se Academedia som en familj, en koncern. Familjen inkluderar även finansieringsfrågorna. Vi finansierar verksamheten på det här sättet. Medlen återförs till verksamheten som behöver den.

”Gör inte vinst på det”

Då går det inte tillbaka till elevens skolgång?

- Inte till den specifika eleven. Vi ser till att varje enskild elev får de resurser de behöver utifrån elevens eget behov.

Er ägare är en fond i ett riskkapitalbolag. Vid försäljning blir det fondägarna som gör vinst på elevers skolgång. Är det rimligt?

- Jag tycker inte att de gör vinst på elevernas skolgång. De gör vinst på att vi utvecklat Academedias verksamhet, så att den är värd mer. Det är det man tjänar pengar på.

Publisert: