GW med som vittne – utan att han visste

1 av 3 | Foto: 69 kor försvann spårlöst.
NYHETER

I förundersökningen mot kobonden finns Leif GW Persson med som förhört vittne.

Något han själv inte kände till när Aftonbladet meddelade honom.

– Det gör mig orolig, för det är ett rent jävla påhitt, säger polisprofessorn.

Under tisdagen lämnade åklagare Robert Eriksson in åtalet mot kobonden i Sörmland som misstänks för försök till grovt bedrägeri.

Han anmälde 69 kor som stulna och kontaktade snabbt försäkringsbolaget, men misstänks för att ha försökt lura till sig 550 000 kronor från sitt försäkringsbolag, Länsförsäkringar.

Polisprofessorn Leif GW Persson har flera gånger uttalat sig om kostölden, och tagit upp händelsen i tv-programmet ”Veckans brott”.

I förundersökningen medverkar han även själv.

”En ren lögn”

Han uppger i förhör att tre personer uppgett till honom att kobonden sålt kött svart till dem.

– Men jag kan inte lämna deras namn vidare eftersom jag fått reda på detta i medialt sammanhang, jag har fått uppgifterna först efter att jag avgav tysthetslöfte att inte föra personernas namn vidare.

Men att han själv figurerar som vittne kände han inte till.

– När de ringde sa jag uttryckligen att jag inte ville låta mig höras som vittne, säger Persson.

I utskriften av Leif GW Perssons förhör har polisen i slutet antecknat: ”Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt”. Något som GW inte håller med om.

– Nej, nej. Det har de verkligen inte gjort. Jag har inte ställt upp på något förhör och fått det uppläst och godkänt. Det är en ren lögn.

I övrigt uppger han att samtalet har återgetts på ett korrekt sätt i förundersökningen, men han är ändå bekymrad.

– Det gör mig lite orolig, för om resten av förundersökningen ser ut på det viset så börjar det se ut som en van der Kwast-liknande situation där man fabricerar olika påståenden i förundersökningen, säger GW och syftar till utredningen om Thomas Quick.

Åklagare Robert Eriksson tycker att utredningen är robust, men vill inte kommentera Leif GW Perssons påstående.

– Jag tar för givet att de produkter som polisen levererar är korrekta. Alternativet är ju att åklagaren också genomför utredningsåtgärderna, men den ordningen har vi inte. Det får du i så fall ta med utredande polismän, säger han.

”Får höra vem vi vill”

Polisens utredningsledare under förhöret med vittnet Leif GW Persson var Sune Asp. Han menar att vittnesförhöret gått till enligt konstens alla regler.

– Jag gick igenom förhöret i anteckningsform och han sa bara att det lät bra det det där. Jag frågade om han ville ta del av en utskrift, men han sa att han litade på mig, säger Sune Asp till Aftonbladet.

Att höra polisprofessorn tycker Sune Asp var ett naturligt steg i utredningen.

– Eftersom han har roddat och grejat så mycket i ärendet, så vore nästan tjänstefel av oss att inte förhöra honom. Det fanns ju anledning för oss att tro att han faktiskt skulle veta någonting. Vi får ju förhöra vem vi vill, det kan ju inte han välja.