Lundsberg kommer bli en vanlig friskola

NYHETER

Socialdemokraterna ställer sig bakom förslaget

1 av 3 | Foto: Regeringen vill att riksinternaten ska bli som vilka friskolor som helst

Sveriges tre riksinternat ska bli som vilka friskolor som helst.

Nu ställer sig Socialdemokraterna bakom regeringens förlag – där skolornas särskilda statsbidraget dras in och de förbjuds att ta ut elevavgifter.

– Vi kommer samarbeta, säger Ibrahim Bayland (S), utbildningspolitiska talesperson.

Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan dra sina sista andetag som riksinternat.

Regeringen vill nämligen dra in deras ställning som riksinternatskolor och i stället få samma ställning som friskolor. Begreppet skulle därmed avskaffas.

”Svårförsvarat”

Riksinternaten har under lång tid haft särskilda villkor i lagstiftningen. Utöver skolpengen får riksinternatskolor ta ut elevavgifter för utbildningen. Dessutom får skolorna även statsbidrag för elever, som har föräldrar boende utomlands. Det ska täcka både internat och extra bidrag till skolverksamheten.

– Det är svårförsvarat att vissa utpekade skolor ska ha helt andra villkor än alla andra har, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) till Ekot.

Nu vill regeringen ta bort riksinternatens rätt att ta ut elevavgift och särskilda bidrag för verksamheten.

S: Väntat i flera år

Redan nu har förslaget majoritet. Även Socialdemokraterna vill avskaffa riksinternaten.

– Vi har väntat i flera år på att regeringen ska komma med ett sådant förslag så till den milda grad att vi bestämde oss i oktober för att lägga ett eget förslag som riksdagen kommer att behandla i vår. Men om regeringen nu har fått fart och kommit fram till ett förslag så hoppas jag att vi kan samarbeta kring det och få igenom en bred majoritet, säger Ibrahim Bayland (S), utbildningspolitiska talesperson.

Om regeringens förslag blir verklighet väntas riksinternaten förlora särskilda statsbidrag i mångmiljonklassen.

Att även avgifterna slopas blir en hård smäll. Avgiften i en del skolor kan uppgå till 100 000 kronor per termin.

Börja gälla 2015

Enligt Björklund bör reglerna för fristående skolor även gälla de nuvarande riksinternaten.

– Därför att vi vill att alla fristående skolor ska vara öppna för alla elever oavsett föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Det är en viktig jämlikhetsaspekt. Då bör de reglerna också gälla dessa skolor och det är konstigt att det har varit en annan lagstiftning för de här skolorna under drygt 40 år, säger Jan Björklund till Ekot.

Förslaget ska skickas ut på remiss och föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.