Fick BO-anmälan av misstag – politiker spred uppgifterna

Hillevi Larsson
Hillevi Larsson

Barnombudsmannen skickade av misstag ut en anmälan om ett barns utsatta situation till riksdagspolitikern Hillevi Larsson (S).

Men hon trodde att det var ett påhittat exempel – och spred dokumentet i sociala medier, rapporterar Sveriges Radio.

Barnombudsmannen, BO, skickade i slutet av mars ut sin årsrapport för fjolåret till samtliga 349 riksdagsledamöter.

Men i ett av utskicken blev det fel – det innehöll utöver årsrapporten också en sekretessbelagd handling, uppger Sveriges Radio.

Lades ut på nätet

Det var en anmälan som kommit in till BO och enligt SR beskrev det i detalj ett barns utsatta situation och vad ärendet gällde. Också uppgifter som barnets namn, bostadsort och andra förhållanden fanns med i handlingen.

Den hamnade hos Socialdemokraten Hillevi Larsson, ledamot i civilutskottet. Eftersom hon är engagerad i barnrättsfrågor ska hon ha tolkat den bifogade handlingen som ett påhittat exempel på hur en anmälan till myndigheten kan se ut.

Därför spred hon anmälan i sociala medier. Bland annat på Twitter, Facebook och Instagram.

– Jag tog ett foto av följebrevet och så lade jag ut det på de sociala medier där jag är aktiv, säger Hillevi Larsson till SR.

Någon eller några som jobbar på BO såg inläggen med bilden av anmälan, ringde upp politikern och berättade att den var äkta.

”Det är oförklarligt”

SR uppger att Hillevi Larsson då raderade sina inlägg.

– Jag kan ju inte göra det ogjort, det jag har gjort. Men jag kommer ju i fortsättningen att vara försiktig, säger Hillevi Larsson till SR.

Myndigheten kontrollerade att ingen annan riksdagsledamot fått någon handling av misstag och det felaktiga utskicket polisanmäldes. Enligt Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har polisen dock lagt ner utredningen eftersom det ses som ett olycksfall.

SR: Hur kan det här hända?

– Ja, det är den mänskliga faktorn, det är olycksfall. Det är oförklarligt för mig hur det har hamnat där. Jag vet inte det. Det är bara fruktansvärt ledsamt att det har gått ut på det här sättet, säger Fredrik Malmberg.

Barnet vars situation beskrivs i anmälan har kontaktats men Fredrik Malmberg kan av sekretessskäl inte berätta vilka åtgärder som vidtagits.

Det är oklart hur länge inläggen med fotografiet av den sekretessbelagda handlingen låg ute och om, och i så fall vilka, konsekvenser det fått för barnet och andra berörda.

Publisert: