Här är regionen som slutar köpa alkohol för skattepengar

Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

avMiriam Bratt

NYHETER

Sedan 2011 har Region Västernorrland slutat servera alkohol bekostad av skattepengar – men vissa undantag har varit tillåtna.

Nu blir det totalstopp för rusdryckerna.

– Vi tänker inte lägga ut ett korvöre på alkohol, inte en krona av skattemedel, säger Jan-Olov Häggström (S) till Sundsvalls tidning.

I juni 2011 satte Region Västernorrland en grundregel som innebar att ingen alkohol skulle bekostas av landstinget vid representationstillfällen.

Men det har funnits möjlighet att göra undantag och regeln har formulerats så här:

”Vid utländska kontakter kan landstingsfullmäktiges ordförande, landstingsstyrelsens ordförande, landstingsstyrelsens vice ordförande eller landstingsdirektören var för sig besluta om undantag från detta. Beslutet ska vara skriftligt och bifogas fakturan.”

”Inte orimligt att bekosta själv”

Men nu stryps alla möjligheter att dricka alkohol bekostad av skattepengar.

– Det är inte orimligt om man vill ha alkohol att man betalar den själv, särskilt med tanke på den kostnad det åsamkar oss, säger Jan-Olov Häggström (S), vice ordförande i regionstyrelsen till Sundsvalls tidning.

I den nya regleringen står fortfarande att representationen ska anpassas efter situation, men all alkohol är strikt förbjuden.

– Utan undantag. Det är ju skattemedel, säger Jan-Olov vidare till lokaltidningen.

Omstridd fråga

Han berättar att det fortfarande kommer gå att beställa in alkohol för den som äter på restaurang i landstingets regi, men att drycken i så fall får bekostas av den som inmundigar den.

Frågan har diskuterats många år och åsikterna har gått isär. De som väckt förslaget är Jan-Olov Häggström (S) och Eva Andersson (MP).

Så mycket vin dricks i Sverige 00:24