Elisabeth Massi Fritz: ”Anklagelserna är grovt felaktiga”

Advokatsamfundet inleder disciplinärende

Advokatsamfundet har beslutat att inleda ett disciplinärende mot Elisabeth Massi Fritz efter granskningen i Aftonbladet/Viafrees program 200 sekunder.

– Det är allvarliga anklagelser och de måste givetvis bemötas, säger generalsekreterare Anne Ramberg.

I en kommentar slår nu toppadvokaten tillbaka mot kritiken.

– De anklagelser som riktats mot mig om anställningsformer och debiteringsrutiner med mera är grovt felaktiga och jag är uppriktigt sagt förvånad.

Aftonbladets och Viafrees granskande program 200 sekunder har i två delar granskat advokaten Elisabeth Massi Fritz. 16 tidigare anställda jurister riktade allvarlig kritik mot hur de behandlats av sin före detta arbetsgivare. I dag har de även berättat om kraven på att dra in pengar till företaget.

– Jag har i anledning av de här skriverierna i dag inlett ett disciplinärende för att utreda vad som har förevarit, säger Anne Ramberg.

Vilka delar kommer du att utreda?

– Det är många olika påståenden som måste utredas och hon måste få möjlighet att bemöta dem.

”Är förvånad”

I en skriftlig kommentar slår nu advokaten tillbaka mot anklagelserna.

”Jag tillbakavisar bestämt all den kritik som riktats mot mig de senaste dagarna.

Mitt agerande som arbetsgivare och som advokat står jag till fullo upp för. De anklagelser som riktats mot mig om anställningsformer och debiteringsrutiner m.m. är grovt felaktiga och jag är uppriktigt sagt förvånad. Av olika skäl har jag hittills valt att inte i media bemöta kritiken.

I dag har advokatsamfundet emellertid valt att inleda ett disciplinärende mot mig. Jag välkomnar den utredningen och jag kommer givetvis att i enlighet med god advokatsed besvara advokatsamfundets frågor och därvid utförligt klargöra de korrekta förhållandena såväl avseende mina anställningsformer som påståendena om mina debiteringsrutiner.

I god advokatsed ligger enligt min mening att mina förklaringar i första rummet ska avges till advokatsamfundet.

Jag avböjer därför att härutöver uttala mig i media till dess att jag har inkommit med mitt svar på advokatsamfundets föreläggande”, skriver Elisabeth Massi Fritz.

”Vi måste utreda”

Anne Ramberg kommer att ta kontakt direkt med Elisabeth Massi Fritz som en första början i sin egen granskning av det Aftonbladet avslöjat.

– Jag tillskriver advokaten och sen har man en kommunikation och advokaten får svara på frågor, gör man då bedömningen att det här inte är förenligt med god advokatsed då skickar jag det till styrelsen som sen formellt beslutar om att skicka det till disciplinnämnden. De påståenden som lämnats är till delar allvarliga och det är klart att det måste vi utreda, säger Anne Ramberg till Aftonbladet.

Är det något särskilt du reagerat på?

– De anklagelser som riktas mot henne, dels vad gäller anställningsformerna och dels att advokaten ska ha saltat räkningarna. Det är ju väldigt allvarligt, säger Anne Ramberg.

Vad har du känt till om det här sen tidigare?

– Jag har inte känt till någonting vad gäller advokatens räkningar. Däremot har jag känt till delar av det som har beskrivits vad gäller advokatens inträdesärenden, en del av de uppgifterna är korrekta.

Hur har du agerat på det tidigare?

– Vi har inte beaktat de omständigheterna, utan samfundet har ju beviljat inträde oavsett de eventuella insinuationer som har förekommit.

Tycker du att det är lämpligt att uttrycka sig på det sättet?

– Jag vill inte kommentera det. Jag bara konstaterar att de personer som har sökt inträde de har behandlats på ett rättsäkert sätt och beviljats inträde. Man har inte beaktat omständigheter som varit irrelevanta.

Flera av de kvinnor vi har pratat med under det här arbetet har sagt att de inte vågat kontakta Advokatsamfundet av rädsla för konsekvenser. Vad tänker du om det?

– Det är olyckligt om det är på det viset men verkligheten är på ett annat sätt, när det gäller att bevilja inträde till advokater är det lagstadgat och mycket tydligt vad som gäller. Det är bara relevanta omständigheter och relevant kritik som beaktas, så den oron är obefogad.

Många har reagerat och sagt att detta är välkänt i branschen, är du en av dem som ”vetat i branschen”?

– Nej, jag vet fortfarande ingenting. Jag bara konstaterar att det riktas allvarliga anklagelser mot henne och det är ingenting som jag har vetat. Jag efterlyser i alla sammanhang att domstolarna, om de har synpunkter på advokaternas agerande, att de meddelar oss det. För utan den informationen kan vi inte agera, säger Anne Ramberg 

Publisert:

LÄS VIDARE