”Dömda ska inte få döma”

Den som vill bli nämndeman ska tvingas upplysa om eventuella åtal eller domar.

Det tycker en majoritet av justitieutskottets ledamöter.

– Dömda personer ska ­inte vara med och döma, ­säger Johan Linander (C).

Aftonbladets avslöjande om att 25 nämndemän har dömts för brott möttes med för­våning bland ledamöterna i riks­dagens justitieutskott. Sex av de tretton ledamöter ­Aftonbladet talade med i går vill nu införa striktare kontrollsystem med upplysningsplikt.

– Det är ett förtroende­uppdrag och då är det upp till personen att berätta om de är anklagade för brott eller står inför en rättsprocess, säger Caroline Szyber (KD).

Finns redan system

Flera av riksdagspartierna har i dag ett system med lämplighetsförsäkran för den som kandiderar till olika offentliga uppdrag. Det skulle kunna användas mer strikt när nämndemän ska nomineras, menar flera ledamöter.

Fyra av ledamöterna vill gå ett steg längre och låta kommuner och landsting kräva utdrag ur belastningsregistret.

– En person med trettio ­träffar i belastningsregistret har inte den syn på mängdbrottslighet som man borde ha, säger Johan Pehrson (FP).

Väntar på Ask

Kerstin Haglö (S), vill införa upplysningsplikt under de år nämndemannen har sitt uppdrag.

Tre ledamöter har ännu inte tagit ställning utan inväntar de rundabordssamtal som justitieminister Beatrice Ask håller om två veckor.

– Vi ska diskutera rekryteringen av nämndemän och ett kriterium är ju onekligen deras lämplighet, säger Krister Hammarbergh (M)

Publisert: