Minskning av antalet TBE-fall

NYHETER

Antalet rapporterade fall av TBE har mer än halverats i Stockholmsområdet i sommar.

Ökad vaccinering och det torra och varma vädret kan vara förklaringen.

Under juli har enbart tio fall noterats jämfört med 25 under 2012 och 2013.

– Fästingarna gillar inte varmt och torrt väder. Dessutom kan man tänka sig att människor väljer att åka till en sjö och bada i stället för att ge sig ut i skogen och plocka bär, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Lägsta siffran sedan 2010

Totalt har också antalet rapporterade fall för hela landet minskat under juli. 34 ärenden har registrerats hos Folkhälsomyndigheten. Det är den lägsta siffran sedan 2010.

Under 2013 minskade också totalsiffran för helåret jämfört med året innan.

– Det är jättesvårt att säga om det är en trend som kommer att hålla i sig. Har vi nått en mättnad via vaccineringen som nu ger effekt kan det fortsätta att gå ned. Men det kan ju också handla om slump och väder, säger Anders Tegnell.

70-80 procent av alla fall

Stockholmsområdet har tillsammans med Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter varit de som drabbats mest av TBE. I dessa områden smittas 70–80 procent av alla som får TBE i landet.

Fördubbling i Västa Götaland

Västra Götaland har gått mot strömmen. Där rapporteras tvärtom en fördubbling av antalet TBE-fall – från tre i fjol till sex i år.

TT