Här är allt du behöver veta om ”ubåtsjakten”

Stugägare uppmanas att kolla runt omkring

En rysk miniubåt kan gömma sig i Stockholms skärgård.

Och besättningen kan redan ha gått i land på öarna.

– De som har stugor i land ska se till att kolla vad som finns runt omkring, säger den före detta ubåtsjägaren Göran Frisk.

Farkosten i Stockholms skärgård kan vara en Triton-NN med plats för tio ­besättningsmän, menar underrättelse­experten Joakim von Braun.

– Vi tror att Triton-NN kommit ut på de marina spetsnazförbanden för fyra, fem år sedan och sedan 2011 har vi ­börjat få en hel massa indikationer på ­främmande undervattensverksamhet i Sverige, säger han.

Enligt den pensionerade kommen­dören och tidigare ubåtsjägaren Göran Frisk kan eventuellt ryska soldater ­redan ha tagit sig i land.

– Framför allt de som har stugor i land ska se till att kolla vad som finns runt omkring: om de här dykarna redan har lämnat ubåten, gått i land och har civila kläder på sig, för att därefter ta sig därifrån, säger han.

Göran Frisk anser att det är fullt rimligt att det redan har skett.

– I nattens mörker händer mycket, ­säger han.

”Ställer in en sprängladdning”

Den eventuella ryska närvaron i svenska vatten handlar om att inhämta information, menar Joakim von Braun.

Tidigare har bevis för rysk trupp­närvaro hittats i Stockholms skärgård i form av en rysk skyddshjälm, berättade P3 Dokumentär nyligen.

– I detta finns också ett behov av att sätta ut olika typer av sensorer eller ­inspelningsapparater. De kan sedan ha behov av att underhållas: Man byter band, batterier och så vidare, säger von Braun.

Om det finns en skadad farkost ­under ytan i Stockholms skärgård ser Joakim von Braun två tänkbara slut.

– Det ena är att det kommer upp en hel ubåt med ett antal personer. Men i så fall skulle jag gissa att de försöker ta sig ut via slussar på ubåten, ställer in en sprängladdning och när man tagit sig upp ur vattnet så hör man ett dovt ­muller och så finns ingen ubåt längre.

”Kan vara flera farkoster”

Det andra sättet är betydligt mer ­brutalt.

Besättningen i miniubåten kan helt enkelt spränga både farkosten och sig själva.

De tre observationerna som avslöjades av försvaret i går tyder på fler än en undervattensfarkost, enligt Lars ­Gyllenhaal, militärhistoriker och ­expert på rysk militär.

– Min magkänsla är att det kan vara flera farkoster. Det tror jag både utifrån den här incidenten och tidigare händelser. Jag tror det var vanligt att man skickade in fler än en farkost under det förra kalla kriget, säger han.

Tomas Ries, som forskar om rysk ­militär i Norden, är övertygad om att den misstänkta ubåten på bilden är från Ryssland.

– Vem annars skulle det vara? Det är väldigt svårt att tro att det handlar om Nato eftersom man har så nära sam­arbete med Sverige. Och skulle det ­vara Indien eller Iran? Nej. Det är bara Ryssland som det kan vara, säger han.

Incidenter med främmande makt

Så har de ryska fartygen rört sig

Aftonbladets läsare chattade med underrättelseexperten

Hur stor chans är det att försvaret hittar den ­skadade ubåten?

Joakim von Braun:

Är den fortfarande skadad tror jag chansen är mycket stor. Jag håller en tumme.
 

Låt säga att man lyckas hitta en rysk ubåt på svenskt vatten med eller utan besättning, vad skulle det innebära både för svensk del men även internationellt?

Joakim von Braun:

För det första skulle vi få bevis på att den verksamhet som man spanat på i över 50 år faktiskt har varit främmande undervattensfarkoster och att Moskva blåljugit under alla år. Risken för Ryssland är att många andra länder vill inskränka sina kontakter med Ryssland och att den ryska ekonomin blir ännu sämre. Ryssland kommer ­under decennier betraktas som totalt opålitligt och vara militärt äventyrliga.
 

Hur vet man att ubåten är skadad?

Joakim von Braun:

Den slutsatsen har man dragit av den radiotrafik som redovisades i Svenska Dagbladet. Reportern Mikael Holmström är känd för sina goda kontakter runt om i försvaret och de uppgifter han har fått tillgång till tror jag stämmer helt och hållet.
 

Tror du att detta ­”spioneri” pågått under en längre tid eller kan det just vara tillfälligt?

Joakim von Braun:

Deras underrättelseverksamhet under vattnet började efter andra världskriget. Användandet av spetsnazdykare med dykarfarkoster och miniubåtar drogs i gång runt 1960.
 

Varför är Ryssland så intresserade av ­Sverige?

Joakim von Braun:

Ryssland har ett mycket stort intresse för alla länder i närheten av sina ­gränser. Dels vill man samla in information, dels vill man träna på plats på ställen som kan bli aktuella vid en militär konflikt.
 

Vad tror DU att det är ­frågan om här? Din ­personliga uppfattning.

Joakim von Braun:

Jag är nog säker på att det rör sig om underrättelseverksamhet. Det kan ­vara informationsinsamling, det kan röra sig om spetsnazsoldater som ­kollar in platser de kanske ska ta sig an i krig men det kan också röra sig om att man byter batterier, inspelade band eller liknande på gömda underrättelsestationer.
 

Om vi lyckas hitta en farkost hur tror du att Ryssland agerar? Bli det att köra med Fälldins bevingade ord ”håll gränsen” eller?

Joakim von Braun:

Putin är mycket svår att förutse. Säkert kommer de att bli oerhört upprörda men det finns knappast något utrymme för Ryssland att förbättra situationen på annat sätt än att medge att de felat grovt och att de ber om ursäkt. Samtidigt innebär det att de erkänner att de har ljugit om denna verksamhet sedan 1950-talet.
 

Tror du läckorna till media är sanktionerat uppifrån inom Försvarsmakten? Ville man få ut att de snappat upp nödsignal till Kaliningrad?

Joakim von Braun:

Jag kan bara konstatera att Försvarsmakten verkar ha blivit öppnare i och med att vi fått en ny regering och en försvarsminister värd namnet.
 

Om ubåten INTE är skadad, och det visar sig att det faktiskt är en rysk ubåt, hur går man till väga då? Anfaller man eller vad gör man?

Joakim von Braun:

Om den inte är skadad är den troligen redan borta. Om den är skadad och ­ligger kvar måste man nog försöka ha is i magen och vänta ut ubåtens fortsatta verksamhet, att de ger upp eller också spränger ubåten själva.
 

Under de förhållande som råder i området, sk­ulle det vara möjligt för ­ryssarna att osedda smyga in ytterligare en båt/ubåt för ­undsättning av besättningen från den skadade miniubåten (om det nu rör sig om en ­sådan)?

Joakim von Braun:

Miniubåtarna är mycket små och kan köras med hjälp av små elmotorer. Man ska inte utesluta att man vill försöka rädda besättningen eller försöka bogsera ut miniubåten.
 

Vad händer ute på internationellt vatten utanför Stockholm just nu? Kan vi tänka oss att Nato och andra militärmakter bedriver underrättelseverksamhet där i och med händelserna i Stockholms skärgård?

Joakim von Braun:

Jag känner inte till den aktuella situationen ute på Östersjön just nu. ­Sverige har ett nära samarbete med de flesta av Natoländernas olika ­underrättelseorganisationer. Jag är ­säker på att ingen av dem vill sabotera för en viktig samarbetspartner och då även riskera situationen med andra länder. Det vore att skjuta sig själv i foten!
 

Kan detta leda till krig?

Joakim von Braun:

Nej, så allvarligt är inte läget och Ryssland har några år kvar av upprustning innan de skulle våga göra något ­aggressivt i eller runt Östersjön.
 

Vad skulle hända om man fick tag i personen som går på land?

Joakim von Braun:

För det första kan man då troligen ­bevisa att det rör sig om Ryssland. Man vill naturligtvis förhöra en sådan person i detalj och jag är säker på att Sverige har välutbildad personal som kan få fram ordentligt med ­information i ett sådant fall.
 

Vad händer om besättningen spränger ubåten och sig själva? Kan ­dykare bärga bevis?

Joakim von Braun:

Sverige har naturligtvis kompetenta dykare men vi har också olika slags mindre undervattensfarkoster som man kan använda.
 

Någon har sagt att om vi hittar ubåten så anfaller vi. Hur smart är det om det är ryssen?

Joakim von Braun:

Jag tycker att Sverige har all rätt i världen att freda sitt territorium. Att krypa inför Putin kommer bara betyda värre problem i framtiden. Sedan är det ­uppenbart att dagens Ryssland bara förstår maktspråk annars skulle de ­inte ruinera sitt land med den ­upprustning som nu pågår.
 

Vet man något om vad ­motiven kan vara, är det krigsförberedande ­handlingar mot Sverige?

Joakim von Braun:

I första hand rör det sig troligen om ­underrättelseverksamhet men i längden rör det sig om en krigsplanläggning som många länder gör om sina grannar om det skulle brinna till och bli en konflikt.
 

Hej. Jag undrar hur pass allvarligt den här händelsen är jämfört med det som hände i Karlskrona med den ubåt som gick på grund för cirka 30 år sedan?

Joakim von Braun: Det kommer att ta hus i h-vete om vi antingen skulle fånga besättning, ta hand om ubåten eller både och. Då är det en stor internationell skandal.

Detta har hänt – dag för dag

13-17 oktober.

Sju stridsfartyg från Nederländerna, däribland en ubåt, genomförde tillsammans med svenska stridskrafter övningen ”Northern Archer”. Svenska Jas Gripen-plan deltog i övningen, huvuddelen av Fjärde ytstridsflottiljen och Amfibieregementet. Under förra veckan sågs den nederländska ubåten till på flera håll i Stockholms närområde – utanför Skeppsholmen, Lidingö och i Kanholmsfjärden. Många läsare har hört av sig om den här ubåten, som med all sannolikhet inte har något med den operation som nu pågår att göra.

Torsdag 16 oktober.

Enligt uppgifter till SvD uppfattar den svenska signalspaningen radiokommunikation på ryska, sänt på en rysk nödsignal.

Fredag 17 oktober.

Förmiddag. En observation av trolig främmande undervattensverksamhet görs i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård.

Eftermiddag. En observation av trolig främmande undervattensverksamhet görs i Nämndöfjärden.

17.10. Försvaret meddelar att man tagit emot uppgifter om främmande undervattensverksamhet och att man inlett en insats i Stockholms skärgård.

22-tiden. Krypterad radiotrafik pågår mellan en sändare i Kanholmsfjärden och den ryska enklaven Kaliningrad, enligt källor till SvD.

Lördag 18 oktober.

17.00. Försvaret meddelar att man utökar sin insats med flera fartyg.

21.15. Svenska Dagbladets uppgifter om nödsändningen och den krypterade radiotrafiken blir kända.

21.53. En oljetanker, NS Concord, som pekats ut av Svenska Dagbladet som ett eventuellt följefartyg till en undervattensfarkost har befunnit sig utanför Stockholms skärgård sedan 9 oktober. Kort efter SvD:s uppgifter blir kända svänger fartyget österut. Det har sedan dess återvänt till sin position sydost om mellersta skärgården, där det befann sig natten mot måndag 20 oktober, enligt information från AIS-programmet* SeaPilot som bland annat visar information från Sjöfartsverket.

*AIS=Automatic Identification System.

Söndag 19 oktober.

Förmiddag. Ryska regeringen förnekar att någon av deras ubåtar kan ligga skadad i svenska vatten.

Förmiddag. En observation av trolig främmande undervattensverksamhet görs i Jungfrufjärden. Vittnet tar också ett foto.

19.00. Vid en presskonferens visar Försvarsmakten upp vittnets foto och meddelar att det är troligt att det pågår främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Man säger att bedömningen bygger på flera iakttagelser genom åren i ett och samma område i Kanholmsfjärden.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN