Larmet: Förgiftningar av värktabletter raketökar

NYHETER

Receptfria tabletter med paracetamol bör bara få säljas på apotek från och med mars nästa år, föreslår Läkemedelsverket.

Bakgrunden är det ökade antalet förgiftningar de senaste åren där man kan se ett samband med den ökade tillgängligheten.

Foto: Flera av våra vanligaste läkemedel innehåller paracetamol.

Sedan november 2009 får paracetamol säljas utanför apoteken, och under perioden 2006–2013 ökade antalet samtal om paracetamolförgiftning till Giftinformationscentralen från 2 500 till nästan 4 400.

Paracetamol är ett av Sveriges vanligaste smärtstillande läkemedel och säljs receptfritt under kända namn som Panodil, Pamol och Alvedon. Rätt använt är det ett säkert läkemedel, men vid överdosering finns risk för mycket allvarliga biverkningar som kan leda till leverskador eller dödsfall.

Antalet samtal till Giftinformationscentralen (GIC) från hälso- och sjukvården, som kan kopplas till enskilda patienter som vårdats på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning, ökade från 529 under 2006, till 1 161 under 2013. Tendensen fortsätter under 2014.

Berör endast tabletter

– Vi bedömer att det finns skäl att begränsa tillgängligheten av paracetamol för att skydda folkhälsan, säger direktör Anders Carlsten vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

– Paracetamol i tablettform står för de flesta förgiftningsfallen, det är därför vi begränsar tillgängligheten till den beredningsformen, säger Anders Carlsten.

Läkemedelstillverkarna ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget berör endast tabletter med paracetamol. Paracetamol i till exempel flytande form och brustabletter berörs inte.

TT