Så ska fler få jobb

NYHETER

Ny utredning presenterad för regeringen

Skrota Fas 3 – och ersätt med en två år lång anställning.

Långtidsarbetslösa ska sedan matchas mot företag, föreslår en ny utredning.

– Det här är ett sätt så att företag får chans att testa personer. Om de funkar har de stora möjligheter att få vara kvar, säger utredaren Anders Lago.

"Långtidsarbetslösheten är på en historiskt sett hög nivå, samtidigt som företag inom vissa områden har svårigheter att finna den arbetskraft de söker", skriver Anders LagoSvD Opinion i dag. Anledningen är att han lett arbetet med en utredning som tillsattes av alliansregeringen och som fick förlängt mandat av den sittande regeringen.

Nu är den klar.

”Ett misslyckande för samhället”

”Matchningsanställningen – nya vägar till jobb” föreslår att ersätta sysselsättningsfasen, Fas 3, som är den tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin med en ny typ av anställning för långtidsarbetslösa.

I dag befinner sig runt 35 000 personer i Fas 3. De har varit arbetslösa i minst tre år och i genomsnitt sju. "Som det ser ut i dag kommer en stor del av dessa aldrig komma in på arbetsmarknaden", skriver Anders Lago. Främst är det personer med enbart förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning, äldre och utrikes födda bland de som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet.

Anders Lago menar att det är ett misslyckande för samhället, men framför allt slöseri med resurser.

”Måste pröva nya modeller”

Regeringen har föreslagit att sysselsättningsfasen ska avvecklas eftersom den i för stor utsträckning inneburit att långtidsarbetslösa fått utföra meningslösa arbetsuppgifter. Dessutom har den inte lett till att så många långtidsarbetslösa faktiskt kunnat gå vidare till ett riktigt jobb och fusk bland aktörer har uppdagats.

– Fas 3 har inte varit speciellt lyckat. Vi behöver pröva nya modeller för att få människor som varit arbetslösa under en mycket lång tid i arbete, säger Anders Lago till Aftonbladet.

Det nya förslaget innebär att en långtidsarbetslös ska få en anställning hos en så kallad matchningsaktör under två år, med löner och villkor enligt avtal. Matchningsaktören kan exempelvis vara rekryteringsföretag, omställningsföretag, sociala företag, utbildningsföretag och bemanningsföretag och hyr i sin tur ut den anställde till ett kundföretag, som betalar matchningsaktören för tjänsten.

Ska minska osäkerheten

Anders Lago beskriver att matchningsaktören blir som en spindel i nätet och att osäkerheten kommer att minska. Både för den som varit långtidsarbetslös och för arbetsgivaren som kan pröva hur en person trivs och fungerar i verksamheten utan att behöva anställa.

– Det är få arbetsgivare som anställer någon som varit arbetslös i sju år, det här är ett sätt så att företag får chans att testa personer. Om de funkar har de stora möjligheter att få vara kvar, säger Anders Lago.

Han understryker också att det ska handla om riktiga jobb och inte meningslös sysselsättning, och att matchningsanställningen ska rikta sig till hela arbetsmarknaden.

För den långtidsarbetslöse ska matchningsanställningen innebära en trygghet eftersom den är bestående även om det inte fungerar för en individ på en specifik arbetsplats. Samtidigt ska personen få handledning och coachning.

– Mycket handlar om att matcha, hitta bra lösningar, bra arbetsuppgifter och ett lämpligt jobb. Anställning hos matchningsaktören är två år, fungerar det inte på en arbetsplats kan man gå tillbaka, säger Anders Lago.

Tror på brett stöd

Utredningen föreslår att modellen initialt bör testas i en försöksverksamhet med 2 000 personer per år.

– För att se om man behöver justera något innan man kör det i full skala.

Verksamheten med matchningsaktörer ska vara upphandlad enligt LOU, Lagen om offentliga upphandlingar, för att underlätta kontroll, uppföljning och utvärdering.

– Det måste vara kvalificerad uppföljning och utvärdering för att undvika det fusk som varit med arbetslotsar. Den dörren stänger vi, säger Anders Lago.

Du pekar på en hel del som gått snett med Fas 3, finns det inga risker med det här förslaget då?

– Det finns ju risker, men alternativet är att låta de här människorna vara kvar i långtidsarbetslöshet. Det är ingen enkel uppgift att komma på fötter och få ut de här personerna på arbetsmarknaden, men vi behöver göra det för det kostar samhället mycket och det är en tragedi för den enskilde, säger Anders Lago.

Utredningen ligger nu alltså hos regeringen och Anders Lago hoppas att försöksverksamheten kan komma i gång inom en relativt snar framtid.

– Mitt förslag borde kunna få stöd både av Alliansen och de rödgröna.

ARTIKELN HANDLAR OM

Fas 3