AFTONBLADET AVSLÖJAR: S och MP är överens om jobbkampen

Publicerad 2014-10-01

Nu är S och MP överens även om villkoren för ­arbetslivet.

Arbetsgivare ska för­hindras att stapla viss­tider på varandra – och Fas 3 slopas.

– Både vi och Miljö­partiet har varit mycket angelägna om att komma till rätta med de uppen­bara problem vi ser, säger Stefan Löfven (S).

I morgon väntas Stefan Löfven bli vald till stats­minister och på fredag läsa upp sin regeringsförklaring och presentera sina ministrar. Sedan en tid tillbaka ­pågår intensiva förhandlingar mellan S och MP.

I går kväll stod det klart att partierna har kommit överens om att höja taket

i a-kassan. Aftonbladet kan nu avslöja att man också skakat hand om villkoren för arbetslivet.

– Det känns bra att vi ­gemensamt ser att vi i dag har ett arbetsliv som för många är alldeles för otryggt, där kvinnor pressas väldigt hårt och slits ut före pensionen och där vi ­gemensamt måste göra ­insatser för att det ska ­finnas möjligheter för en bättre ­avvägning mellan ­arbete och annat, säger MP-språkröret Gustav ­Fridolin.

Reda ska råda

I ett avsnitt man kallar ”Ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv” har partierna enats om en rad ­åtgärder.

Ordning och reda ska råda på arbetsmarknaden. Arbetsgivares möjligheter att stapla visstider på ­varandra ska stoppas.

Bakgrunden är att Sve­rige av EU-kommissionen har kritiserats för att låta ­män­niskor gå med otrygga anställningar år efter år. ­Enligt TCO visar statistik att 65 000 svenskar varit visstidsanställda i minst fem år hos samma arbets­givare. De flesta är kvinnor.

Visstiderna har varit en stor fråga inom de kvinnligt dominerade fackförbunden, som satt stark press på Löfven.

Fas 3 slopas och ersätts med extratjänster, utbildning och flexjobb.

Både S och MP har varit tydliga med att det sista steget i Arbetsförmed­lingens jobb- och utvecklingsgaranti ska bort. Men modellerna för att nå dit har skilt sig åt.

Nu har man enats om en kombination med både S extratjänster, för anställningar inom skolan till ­kollektivavtalsenliga löner, och MP:s flexjobb. Modellen för flexjobben hämtas från Danmark och syftar till att ge människor med funktionshinder passande arbeten.

– Jag är glad att kunna ­säga till dem vars kompetens och förmåga slösats bort i Fas 3 att nu är det över. Vi ska hjälpa människor till ett riktigt jobb med alla medel som står till buds, ­säger Löfven.

Tyst om heltid & friår

Men överenskommelsen gäller också för människor som kommer till Sverige för att arbeta. Man slår fast att svenska löner och villkor ska gälla. MP:s migrationsuppgörelse med Alliansen står kvar, men kompletteras.

Däremot nämns ingenting om vare sig S löfte om rätt till heltid eller MP:s ­friår och 35-timmarsvecka. Enligt Gustav Fridolin betyder inte det att man lämnat frågorna, utan att de ska ­behandlas i samtal med ­arbetsmarknadens parter.

– Vi är i ett parlamentariskt läge där det handlar om att göra saker som kan gå igenom i riksdagen. Det kräver att vi inte bara har bra förslag utan också en idé om hur man kan ­genomföra dem, säger ­Fridolin.

Ekonomiska beräkningar ska presenteras när S/MP-budgeten är klar.

ÖVERENSKOMMELSEN I SEX ENKLA STEG:

  Missbruk av visstider ska förhindras och arbetstagares rätt till trygghet ska öka.

Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar

i Sverige. Arbetserbjudandet ska göras juridiskt bindande och sanktionsmöjligheter ­införs mot arbetsgivare som bryter mot reglerna.

 Det ska föras samtal mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om möjligheter till karriär­skiften genom livet samt system för rehabilitering. Dessutom för att få psykisk ­ohälsa och sjukskrivningar att minska. Forskningen om ­arbetslivets villkor ska öka, särskilt kring kvinnor och stress.

 Taket i a-kassan höjs och ersätt­ningen ska vara 80 procent under hela perioden.

Ett kunskapslyft med bland annat nya platser i yrkeshögskolan och vuxenutbildningen genomförs.

 Fas 3 skrotas och ersätts med extratjänster, utbildning och flexjobb.

DET HÄR ÄR S OCH MP OCKSÅ ÖVERENS OM:

Skolan: Höjda lärarlöner, läsa-skrivagaranti och obligatoriskt gymnasium.

Försvar och vapenexport: Sverige ska inte vara med i Nato, försvaret stärks enligt försvarsberedningens förslag och personalförsörjningen ska tryggas.

Migration: MP:s och Alliansens överenskommelse ligger fast. Alla kommuner ska ta solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Sverige ska inom EU arbeta för fler lagliga vägar in i EU.

Pension: MP ansluter sig till den blocköverskridande pensionsöverenskommelsen.

Tredje pappamånad: ytterligare en pappamånad under mandatperioden och hot om kvoteringslag i bolagsstyrelser om inte jämställdheten förbättras.

A-kassan: Taket höjs och ersättningen ska vara 80 procent perioden ut.

EU:s lägsta arbetslöshet 2020: MP säger ja till S jobbmål.

Ökade investeringar: Satsningarna i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska öka.

Förbifart Stockholm: Vägbygget fryses under ett halvår medan finansieringen utreds ytterligare.

Följ ämnen i artikeln