Åkesson: ”Jag vet ingenting om detta”

Uppdaterad 2014-09-05 | Publicerad 2014-09-04

SD-ledaren Jimmie Åkesson säger sig inte känna till några oegentligheter i det bolag där han var styrelseordförande i fem år.

"Det beskedet vi fått från bolagets auktoriserade revisor är att det saknas anledning att tro att några felaktigheter vad gäller moms eller skatter har begåtts", säger Jimmie Åkesson i en skriftlig kommentar på torsdagskvällen.

Aftonbladet intervjuade Jimmie Åkesson under torsdagseftermiddagen i Haninge där han höll ett torgmöte.

Han förnekade då all kännedom om eventuellt momsfiffel i Blåsippan.

– Jag vet inte vad det är ni frågar om. Därför kan jag inte ge svar på några frågor. Jag hänvisar vänligt men bestämt till dem som sköter den operativa verksamheten i de här bolagen. Är det så att jag anser att jag så småningom kan svara på några frågor så gör jag gärna det.

Enligt våra källor har du vetat om allting?

– Jag kan inga detaljer om vilka fakturor som går till partiet. Jag kan inte svara på dina frågor.

Ni har uteslutit medlemmar som bland annat misstänks vara inblandade i olika former av pengafiffel, hur tror du att de reagerar på det här?

– Vem riktar anklagelserna?

Våra experter, som har tittat på det här underlaget, menar att det kan röra sig om skatte- och bokföringsbrott.

– Vi får först och främst reda ut alla eventualiteter innan vi gör den typen av tankeexperiment, sen får vi se.

Blåsippan har haft noll anställda men bevisligen har det betalat fakturor för hundratusentals kronor?

– Blåsippan AB startade ursprungligen... Det är ganska länge sen, jag minns knappt varför det startades. Det har utvecklats som ett bolag som nu driver tidningen Samtiden via vårt bolag Samtid och framtid.

Enligt våra källor startades Blåsippan för att ”lyfta moms”?

– Det har vi aldrig diskuterat vad jag vet. Vi har sagt att vi behöver ett bolag för olika verksamheter, reklam och tidningsverksamhet, bland annat.

Ofta säger du att du inte känner till saker som är jobbiga för dig. Hur ska vi tolka det?

– Det förstår väl du också att jag inte vet allt om alla fakturor som kommer in till ett bolag som partiet äger.

Ett bolag som du har varit med och startat och som du har varit styrelseordförande i?

– Jag har inget operativt ansvar i de här bolagen, jag satt som styrelseordförande eftersom jag varit ordförande i partiets verkställande utskott, säger Jimmie Åkesson.

Åkesson: "Saknar grund"

Vid 20-tiden skickade Jimmie Åkesson ett mer utförligt svar på frågorna via e-post:

" Det beskedet vi fått från bolagets auktoriserade revisor är att det saknas anledning att tro att några felaktigheter vad gäller moms eller skatter har begåtts. Bakgrunden till de tjänster bolaget köpte under 2011 var att de då fanns ägarbeslut om att initiera en satsning på webb-tv. Denna satsning bar aldrig frukt utan utmynnade till vad som idag är nättidningen Samtiden".

Han lägger också till:

"Detta finns naturligtvis dokumenterat och det har fattats protokollförda beslut om detta vilket motbevisar alla påståenden om att bakgrunden till inköpen skulle ha varit att undgå moms. De anklagelser som Aftonbladet för fram betecknar vi som grundlösa".

Advokat Omar Berger som för Aftonbladet och TV4 Nyheterna räkning gått igenom handlingarna säger apropå Åkessons kommentar:

– Frågan kvarstår då vilka som gick de utbildningar och skulle använda utrustningen. Gjorde man det som partimedlem eller som anställd i partiet?

– Det förändrar inte heller det faktum att man hösten 2011 i ett svar till Skatteverket skriver om en pågående mediesatsning som det inte finns något spår av i årsredovisningen 2011 eller 2012, säger Omar Berger.