Lärarnas krav: Ny överenskommelse

avLisa Röstlund

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

I Lärarförbundet är man besviken på decemberöverenskommelsen, där skolan inte fanns med.

– Vi kräver nu en ny januariöverenskommelse för att få långsiktighet om skolan, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand.

KD och MP välkomnar förslaget – C avvisar det.

I decemberöverenskommelsen som slöts mellan Alliansen och regeringen i förra veckan pekades tre områden ut för långsiktiga, blocköverskridande samarbeten: försvar, energi och pensioner.

Att skolan inte nämndes får Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand att häpna.

– Det förvånar mig verkligen. Inför valet visade undersökningar att väljarna ansåg att skolan var den viktigaste frågan. Att man nu lämnar all lagstiftning om skolan utanför är otroligt.

Hon tar upp de alarmerande Pisa-rapporten, som visar att svenska elever har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder, och den akuta lärarbristen.

”Kör över en hel lärarkår”

Därför kommer nu ett tydligt krav.

– Vi kräver en långsiktig överenskommelse mellan Alliansen och regeringen om skolan. Den kan gärna kallas januariöverenskommelsen. Man måste börja med att gemensamt erkänna den största utmaningen: att det är en minimal kö till lärarutbildningarna samtidigt som lärare flyr yrket.

Jaara Åstrand är starkt kritisk till att Alliansen nu hotar att köra över regeringen på flera punkter i riksdagen, bland annat om skolan. Exempelvis vill man med stöd av SD få igenom betyg från årskurs fyra.

– Att med minsta möjliga marginal driva igenom tidigare betyg, där man kör över en hel lärarkår och även forskningen, är bara för att visa att man kan fälla regeringen. Det får inte gå prestige i skolfrågorna. Att ta beslut som kan rivas upp lika snabbt igen bygger inte förtroende, och de som drabbas är eleverna som kommer emellan.

Enligt Johanna Jaara Åstrand borde en kompromiss kunna åstadkommas, genom att regeringen backar om traineetjänster på fritidshem och obligatoriskt gymnasium, medan Alliansen slopar betyg i fyran och släpper frågan om vem som ska vara behörig för undervisning i förskoleklass.

Eclund (KD): ”Är positiv”

Kristdemokraternas skolpolitiska talesperson Annika Eclund, KD, tar varmt emot förslaget:

– Jag är positiv till att vi får långsiktiga regler för skolan. Det har jag tagit upp i varenda debatt jag deltagit i. Men hur det ska se ut återstår ju att se. Jag satt i själv i friskolekommittén, en överenskommelse som sköts i sank.

Ändå säger Eclund att hon tror en överenskommelse är möjlig.

– Vi måste samla oss och lägga partipolitiskt käbbel åt sidan, och se till vad OECD säger i sin rapport som kommer nu i april. Vi borde hitta varandra för Sveriges och svenska elevers skull. Se på Finland, där man politiserar skolan mycket mindre, har mer tillit till professionen och inte ständigt slänger in nya reformer.

Om Lärarförbundets förslag på kompromiss, som att backa på betygen, säger Eclund:

– Allt det du nämnde nu är icke-frågor i jämförelse med de riktigt stora frågor vi måste ta tag i: framför allt läraryrkets status och bristen på lärare. och vi måste knyta an till forskning.

Amin (MP): "Välkomnat"

Även Jabar Amin, skolpolitisk talesperson för Miljöpartiet, ställer sig bakom kravet.

– Vi håller helt med om att skolan behöver långsiktiga, stabila, spelregler och att skolan behöver satsningar. Vi välkomnar att även Lärarförbundet nu kräver det. Vi kan inte acceptera att skolan utsätts för ogenomtänkta förslag som hela tiden kommer, utan att skolan hinner anpassa sig.

Enligt Amin har regeringen sonderat bland facken i samband med sina skolsatsningar, som nu röstats ned i riksdagen.

– Många av de satsningar i budgeten om skolan var förankrad hos professionen, i samarbete med båda lärarfacken. De står bakom bland annat miljarderna extra till lärarlöner, kompetensutveckling och tidigare satsningar på eleverna.

Han är kritisk till Alliansens plan om betyg i fjärde klass.

– Men alla förändringar som föreslås ska förankras i forskningen, och skolan ska inte utsättas för kontinuerliga förändringar. Vi har knappt landat med den senaste betygsreformen.

Kan du tänka dig kompromissa och backa om gymnasiet och traineetjänsterna?

– Den förhandlingen kan jag inte föra i Aftonbladet, men vi är öppna för alla konstruktiva förslag om skolan.

Carlsson (C): "Tänker inte lova"

Centerpartiets skolpolitiska talesperson Ulrika Carlsson:

– Överenskommelsen som slöts i december handlar framför allt om formen för att styra. I övrigt pekade vi ut områden där vi redan har överenskommelser. Men att vi måste ha en bred överenskommelse om skolan är inte något jag kräver i dag. Det är viktigt att vi har en majoritet och en opposition, och det finns redan en bred samsyn kring de stora frågorna om skolan.

Om kraven på kompromiss och långsiktig överenskommelse säger hon:

– Jag tycker att man inte ska lägga så stor vikt vid betyg i fyran och andra mindre frågor. Det har ingen större betydelse för det viktiga. Det stora är väl hur varje elev ska kunna lyckas, och då handlar det om att satsa på ledarskap och lärarna. Det är egentligen större utmaningar skolan står inför.

Men Lärarförbundet kritiserar ju just att man fokuserar på mindre reformer som riskerar bli kortsiktiga, och inte fokuserar på de stora utmaningarna som bör tas långsiktigt, gemensamt.

– I de stora frågorna finns det en stor samsyn i politiken, och därför kommer det inte fram i den offentliga debatten. Jag tycker inte man kan gå ut och bestämma att "det här får man inte tycka" om olika frågor. Men jag välkomnar en diskussion och debatt om de viktiga frågorna.

Aftonbladet söker Folkpartiledaren Jan Björklund, M:s vice gruppledare Tomas Tobé och skolpolitiska talespersoner från S och M.