Landvetters flygplats kan säljas

NYHETER

Flygplatsen föreslås bli privat

Landvetter är en av de svenska flygplatser som Luftfartsverket borde fundera på att sälja till en privat aktör.

Det kommer fram i regeringens flyglplatsutredning, som också vill att Luftfartsverket borde omvandlas till två privata bolag.

Foto: Landvetters flygplats kan säljas om regeringens utredare får som hon vill.

LFV bör bolagiseras och ett nytt ersättningssystem för icke statliga flygplatser införas. De förslagen läggs fram i flygplatsutredningen, som presenteras för infrastrukturminister Åsa Torstensson på onsdagsförmiddagen.

Utredaren Christina Rogestam föreslår vidare att landets flygplatser delas in i nationellt strategiska flygplatser, regionalt strategiska flygplatser och övriga flygplatser.

Landvetter kan säljas

Om restiden från en flygplats till Arlanda flygplats tar högst två timmar med bil eller kollektivtrafik ska den inte få någon statlig ersättning. Flygplatser, varifrån det tar 2,5 timmar att resa till Arlanda flygplats med bil eller kollektivtrafik, får begränsat stöd.

Enligt utredningen får också Luftfartsverket klartecken att studera förutsättningarna för en försäljning av flygplatser som exempelvis Landvetter eller Malmö.

Utredaren föreslår också att Luftfartsverket, som i dag är ett affärsverk, den 1 januari 2009 ombildas till två fristående aktiebolag, ett bolag för flygplansdrift och ett för flygtrafikledning.

Ersättning till privata flygplatser kritiseras

Men förslaget får kritik av Lena Micko, ordförande för branchföreningen Svenskt Flyg.

När det gäller det nya ersättningssystemet för icke-statliga flygplatser beklagar hon de snäva ramarna för finansiering.

"Detta kommer att drabba de flygplatser som nu står utanför LFV:s huvudmannaskap liksom de flygplatser som i framtiden, i enlighet med utredningens förslag, kan komma att avföras från LFV", skriver Micko i en kommentar.

TT