Åklagare ska undersöka Sida

NYHETER

Riksrevisionens granskning visar på fem fall av korruption

Biståndsorganisationen Sida utpekas för korruption vid flera tillfällen.

Bland annat ska det röra sig om förfalskade kvitton och falska fakturor, visar Riksrevisionens granskning.

– Vi har kontrollerat om det verkligen finns några möbler i den där skolan som dokumentationen visar har köpts in. Har det hållits en kurs för ett antal kvinnor i entreprenörsskap? Har det byggts något tak på den där byggnaden? Och vi har trots omfattande intervjuer inte kunnat hitta de här åtgärderna, säger revisionschef Gina Funnemark.

Riksrevisionens granskning har visat ”oegentligheter” i fem av de 15 granskade projekten. Det betyder på vanlig svenska korruption. Enligt revisionschef Gina Funnemark handlar det om sådant som förfalskade kvitton, falska fakturor och liknande.

I tio av 15 fall hittades dessutom ”allvarliga fel”, vilket betyder fusk av annat slag. Det är sådant som orimliga konsultarvoden, allt för höga så kallade overhead-kostnader. I något fall har hyran för den lokala kyrkan ätit upp över 50 procent av projektmedlen.

– Vi har kontrollerat om det verkligen finns några möbler i den där skolan som dokumentationen visar har köpts in. Har det hållits en kurs för ett antal kvinnor i entreprenörsskap? Har det byggts något tak på den där byggnaden? Och vi har trots omfattande intervjuer inte kunnat hitta de här åtgärderna, säger Funnemark.

Överåklagare undersöker

Överåklagare Christer van der Kwast vid riksenheten mot korruption ska kontakta Riksrevisionen för att närmare utreda om något direkt brottsligt finns i rapporten som kan hamna på hans bord.

– Bara vad som rapporterats i media leder till att vi måste titta närmare på vad det här innebär, och vad som finns i materialet, säger van der Kwast till TT.

Han betonar dock att brottslighet ska utredas i det land den begåtts.

Revisionen har granskat 15 projekt i Namibia, Sydafrika, Tanzania och Kenya. Inget av projekten går fritt från kritik. I tre av fyra granskade projekt saknas tillräckligt underlag för att det ska vara möjligt att bedöma vilken verksamhet som bedrivits.

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen och Sida att vidta en rad åtgärder för att säkerställa en bättre ordning i det bistånd som förmedlas via enskilda organisationer.

I fjol uppgick detta bistånd till 1,3 miljarder kronor. 370 enskilda organisationer tog emot pengar till 6000 projekt.

Reinfeldt oroad

Statsminister Fredrik Reinfeldt har kort tagit del av Riksrevisionens rapport om biståndet.

– Det är alltid alarmerande när vi får rapporter om att skattebetalarnas pengar inte används på ett bra sätt. Särskilt allvarligt är det när pengarna skulle ha gått till behjärtansvärda ändamål, säger han till TT under sitt besök i Göteborg på tisdagen.

Magnus Lindell, chef för Sidas avdelning för samarbete med enskilda organisationer, hävdar att rapporten stärker Sidas arbete mot korruption.

I början av året sattes nya anvisningarna till organisationer Sida samarbetar med och i våras infördes särskilda revisioner av avtalsefterlevnad, skriver Lindell i ett pressmeddelande.

Sida ska nu ytterligare granska rapporten och analysera hur representativa de 15 fallstudierna är för de övriga cirka 6000 projekt som Sida hel- eller delfinansierar. Därefter ska Sida eventuellt föreslå ytterligare åtgärder för stärkt kontroll.

Magnus Lindell påpekar vidare att Sida numera har en anti-korruptionsrådgivare.

TT