Politik, kärlek och konst

Foto: Paret Joa Ljungberg och Edi Muka står bakom konstbiennalen.
NYHETER

Nu kör Göteborgs fjärde konstbiennal i gång. Kärlek och politik förenar hjärnorna bakom Göteborgs 4:e internationella Konstbiennal.

Joa Ljungberg och Edi Muka samlar verk av 30-talet konstnärer från hela världen under temat "Rethinking dissent – om politikens

begränsningar och motståndets möjligheter".

– Vi är båda intresserade av politisk konst och ville fokusera på begränsningar och möjligheter efter den 11 september och Irak-krigets utbrott, säger Edi Muka.

Kollegorna på Röda Stens Kulturförening som är huvudarrangör, vittnar om en ständigt pågående dialog curatorerna emellan. Så är de numer också ett kärlekspar efter att ha jobbat med internationella konstprojekt ihop i många år. I dag pendlar de mellan Stockholm, där Joa har sin frilansbas och Albanien, där Edi är projektledare på Tirana Institute of Contemporary Art.

Tre månader framöver har de emellertid fokus på göteborgarna.

– Vår förhoppning är att besökarna tar med sig det här när de lämnar utställningen. Det är ingen enkel söndagsunderhållning, säger Edi Muka.

Fakta

Läs mer

Louise Jacobson (.se)