”Det här handlar om yttre hot”

NYHETER

Försvarsministern försvarade förslaget om utökad signalspaning

Försvarets radioanstalt, FRA, ska få större möjligheter att avlyssna information som passerar Sveriges gränser.

Men det handlar inte om att spana på enskilda personer.

– Det här handlar om yttre hot mot vårt land, sa försvarsminister Mikael Odenberg vid en presskonferens i dag.

I dag lämnade försvarsministern in regeringens remiss till lagrådet om en ”anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”. Samtidigt presenterades förslaget vid en presskonferens och Mikael Odenberg (m) ägnade en lång stund åt att tillbakavisa det han kallade ”felaktiga” uppgifter om det nya förslaget.

Ända sedan försvarsministern klargjorde sin vilja om utökad signalspaning strax före jul har kritiken varit massiv. Även inom den egna regeringen har protester hörts. Förslaget kunde stå i strid med svensk grundlag och hotade den personliga integriteten. Mikael Odenberg menar att farhågorna saknar grund.

Kartlägga yttre hot

– Det här är inte polisiär underrättelseverksamhet. Det är ingen verksamhet inriktad på enskilda personer. Den här underrättelseverksamheten ska kartlägga yttre hot. Den ska ge oss förvarning, framförhållning och tid och den ska skydda våra soldater och biståndsarbetare i internationella operationer, sa Odenberg vid dagens presskonferens.

Grunden till att den civila myndigheten FRA måste få större befogenheter är att tekniken har utvecklats i snabb takt. Med dagens lagstiftning har FRA bara rätt att avlyssna radiotrafik. Skickas informationen via kabel- eller fibernät kan FRA ingenting göra.

– Vi måste ge plats åt en lagstiftning som är teknikneutral, sa Odenberg.

Ledas av jurist

För att enskilda människor och den personliga integriteten inte ska bli lidande kommer avlyssningen att granskas av Försvarets underrättelsenämnd, FUN. Nämnden ska ledas av en jurist och myndigheten ska ha rätt att stoppa underrättelseinhämntning om den kommer åt ”ovidkommande information”.

Enligt Mikael Odenberg står hela regeringen bakom förslaget och försvarsministern hoppas att en proposition kan läggas under våren.

Läs mer

Johanna Melén