Han gömde de hemliga databanden

NYHETER

Sparade e-post från tsunamin

1 av 2 | Foto: FÖR SÄKERHETS SKULL Gunnar Holmgren, dåvarande förvaltningschef, lät göra kopior på regeringskansliets e-post.

Säkerhetskopiorna av regeringens e-post från tsunamin låg gömda i ett kassaskåp i två år.

Nu kan de leda till nya granskningar.

– Det här var aldrig någon hemlighet från min sida, säger Gunnar Holmgren, som lät göra kopiorna.

Ingen vet ännu om säkerhetskopiorna innehåller något nytt. Det kommer att ta flera veckor för it-experterna att återskapa all information.

- Vi har bett flodvågskommissionens ordförande Johan Hirschfeldt att gå igenom materialet och bedöma om kommissionen måste återuppta sitt arbete, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (m).

Ett praktiskt beslut

Banden, 150 stycken av typen Super DLT, har legat orörda i regeringskansliets källare i snart två år.

Den som såg till att kopiorna gjordes var Gunnar Holmgren, då chef för regeringens förvaltningsenhet och i dag generaldirektör på Försvarets materielverk.

- För mig var det ett praktiskt beslut i stunden att säkerställa att informationen skulle sparas, säger han.

Att han aldrig upplyst någon om säkerhetskopiorna förklarar han med att han bytte jobb i maj 2005. Och att det fanns flera andra på förvaltningen som visste om banden.

- Det var aldrig någon hemlighet från min sida, säger Holmgren.

Avledande?

Därför tänkte han heller aldrig på att själv ta kontakt när Katastrofkommissionen, konstitutionsutskottet och justitieombudsmannen sökte efter information som skulle kunna klara ut frågetecknen kring tsunamihanteringen.

- Jag utgick från att man kunde använda all den information som har funnits, i den mån den fanns kvar vid den tidpunkten, säger Holmgren.

Att Fredrik Reinfeldt så snabbt kallade till presskonferens om banken tolkades som ett försök att få media att strunta i hans skandalministrar.

Själv hade han en annan förklaring - att den nya regeringen inte skulle anklagas för att dölja viktig information.

Anette Holmqvist