Högsta domstolen avgör homohetsmål

avTobias Österberg

Målet väntas bli ett prejudikat

På onsdagen kommer Högsta domstolens (HD) dom mot Stenungsundsbon Leif Liljeström som dömts för hets mot folkgrupp.

Han dömdes till en månads fängelse för det andra personer skrivit om homosexuella på hans kristna hemsida.

Både Leif Liljeström och riksåklagaren (RÅ) överklagade hovrätten för västra Sveriges dom för medhjälp till hets mot folkgrupp.

RÅ vill att HD klargör gränsen mellan medhjälp till hets mot folkgrupp och brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Liljeström dömdes för inlägg som skrivits av andra människor. Till exempel skrev en besökare att "de män som inte uppbådar kraften att avstå från umgänge med andra män de bör straffas med döden genom att hängas på pålar på stadens torg”.

Togs inte bort

Detta och liknande inlägg som hovrätten ansåg var hets mot folkgrupp fick ligga kvar på hemsidan, som har en fundamentalistisk kristen inriktning. Leif Liljeström har uppgett att han funderade över inläggen, men valde att låta dem stå kvar för att skapa fortsatt debatt.

Därför valde också hovrätten att döma honom för medhjälp till hets mot folkgrupp i stället för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

För tre veckor sedan lades en förundersökningen ned i ett liknande ärende mot utrikesminister Carl Bildt. På Carl Bildts blogg hade fem inlägg som uppmanade till folkmord på palestinier blivit liggande.

Bildt hade dock tidigare bett en medhjälpare ta bort inläggen och åklagaren ansåg sig inte kunna styrka vare sig uppsåts- eller oaktsamhetsbrott.

Jämförs med Green

Domen mot Leif Liljeström har också jämförts med den friande domen mot pastorn Åke Green som 2005 beskrev homosexuella som en cancersvulst på samhällskroppen.

Skillnaden var enligt hovrätten att hemsidan haft en större spridning än den skara som lyssnade till Åke Greens predikan.

Samtidigt som HD:s dom mot Leif Liljeström avkunnas faller även domen mot den ansvarige utgivaren för Nationalsocialistisk fronts hemsida som uttryckt sig nedsättande om homosexuella och zigenare.

Mannen friades av hovrätten med hänvisning till Greenfallet. Justitiekanslern drev ärendet vidare då han vill att HD ytterligare ska klargöra rättspraxis på området och döma mannen för hets mot folkgrupp.